Cartoons Mohammed stoten op massaal protest. Kapitalisme creëert verdeeldheid

Cartoons Mohammed stoten op massaal protest

De wereldwijde moslimprotesten tegen de afbeelding van Mohammed, die in verschillende Europese kranten verschenen, opnieuw de enorme woede aangetoond die heerst onder Moslims ten gevolge van de “oorlog tegen het terrorisme” van Bush, en de invasie in Irak. Velen zien deze cartoons als een nieuwe provocatie in een lange reeks: de bezetting in Irak en Afghanistan, de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in Palestina,… In Europa groeit bij de Moslimgemeenschap een steeds dieper gevoel van ongenoegen over de steeds meer racistisch wordende politiek van de westerse regeringen, en de toename van anti-islamitische gevoelens.

Aisha Paulis

Dit artikel komt uit het nieuwe nummer van ‘Actief Links’, het blad van de Actief Linkse Studenten dat vanaf nu te verkrijgen is bij onze militanten.

De huidige ontwikkelingen vormen een waarschuwing voor de spanning en de verdeeldheid die kan ontstaan bij de afwezigheid van een sterke, socialistische arbeidersbeweging die een alternatief biedt dat gebaseerd op een klassenbewustzijn.

In een aantal Arabische landen hebben de betogingen een anti-imperialistisch karakter aangenomen, hoewel we kunnen stellen dat bijvoorbeeld het Syrische regime de betogingen misbruikt om een waarschuwing tegenover het westen te stellen, en om tegelijkertijd haar belangen in Libanon te verzekeren. Wat ook het karakter van de betogingen mag zijn, na de spanningen die reeds gecreëerd zijn door de aanslagen op burgerdoelwitten in West-Europa, hebben ze als gevolg dat de verdeeldheid tussen moslims en niet-moslims opnieuw wordt versterkt. Dit terwijl er op Europees niveau al heel wat spanningen bestaan, en het ongenoegen over de delocalisaties en gedwongen migratie, resultaten van de kapitalistische globalisering.

Alle opportunisten, of het nu gaat over racisten of over religieuze sectaristen, proberen de situatie ten volle uit te buiten. De regeringen van de westerse landen gebruiken de situatie om hun racistisch programma en hun “veiligheidspolitiek” door te voeren, zoals in Frankrijk en Denemarken, waar de immigratiewetten nog worden verscherpt. In de Arabische landen spelen rechtse islamitische leiders in op de situatie om hun “oppositie” tegen het imperialisme uit te spelen, en hun greep op de maatschappij te verscherpen.

Het gebrek aan een op klasse gebaseerde oppositie laat overal in het Midden-Oosten haar sporen na. De verkiezingen in Palestina zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Het massale stemmen voor Hamas toont aan dat er bij de Palestijnse bevolking volledig genoeg heeft van de Israëlische bezettingspolitiek, maar ook van de enorme corruptie binnen de Fatah. Hamas heeft geen enkel alternatief op de politiek die vandaag wordt gevoerd in Israël-Palestina. Maar haar overwinning geeft duidelijk de nederlaag van het imperialisme weer in haar poging een oplossing te vinden voor de conflicten in het Midden-Oosten.

Hetgeen afwezig blijft, is een sterke socialistische kracht, die in deze situatie kan tussenkomen om de recuperatie van deze situatie door racisten en religieuze sectairen te voorkomen. Als deze kracht niet wordt opgebouwd, zal de komende periode nog meer diepe scheuringen in de maatschappij brengen, en religieuse, nationalistische en etnische conflicten. Daarom strijden wij tegen elke onderdrukking op basis van religie, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, et verdedigen we het recht van de onderdrukten om zich te verzeten. ALS, LSP, en hun zusterorganisaties overal ter wereld werken aan de uitbouw van een eengemaakte beweging van arbeiders en jongeren, die kan strijden tegen de uitbuiting en het kapitalisme, en die een socialistische maatschappij kan uitbouwen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist