Actualiteit van de week

Economie

De voorspellingen voor de economische groei in 2004 in de V.S. gaan van 3,9 tot 4,4 %. Hoe sterk de groei ook wordt, de daling van de dollarkoers (t.o.v. de Euro) zal er niet door gestopt worden. De Japanse banken hebben nog steeds een massa leningen uitstaan in dollar. In China blijft de spectaculaire groei van 8 % nog verder aanhouden wat een ernstig gevaar inhoudt voor oververhitting van de economie (inflatie) : door de enorme investeringenskredieten worder er massale hoeveelheden geld in de economie gepompt zonder dan de verkoop van geproduceerde goederen in dezelfde maat toeneemt. Bovendien staat de overheid enorme kredieten toe aan bedrijven die kunstmatig in leven gehouden worden wanneer door de overproductie de afzetmarkt al lang verzadigd is.

Als gevolg van de catastrofale aardbeving in Bam lijkt er een (tijdelijke) afname te zijn van de spanning tussen de V.S. en het regime in Iran. Ook tussen Korea en de V.S. is er een zekere dooi opgetreden nu er een inspectieteam op bezoek mag naar de kerncentrale in Yang Pyong. Ook kolonel Khadafi zoekt toenadering tot het Westen en wil inspectieteams toelaten op Libisch grondgebied. President Bush zal zeker niet nalaten op deze ‘successen’ tegen het terrorisme op zijn conto te schrijven om hiermee zijn eventuele herverkiezing proberen af te dwingen.

Irak

In Irak was er een betoging van 10.000 Koerden voor onafhankelijkheid. De Koerden in en rond Kirkuk zijn in een conflict verwikkeld met Turkmenen en Arabieren uit de regio. Ze eisen controle over de nationale rijkdommen, gewapende grenswachten en een eigen ministerraad. Bovendien willen ze een einde van de arabisatie en een terugkeer van de Arabieren naar hun oorspronkelijke huizen.

Servië

De radicale nationale partij (SRS) wint de verkiezingen van 28 december . De partij van Milosovic (SPS) haalt 7,5 % en de partij van ex-president Kostuniça strandde op 15 %. Het is mogelijk dat er eind dit jaar nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.

Israël

De regering Sharon gaat verder met het bezetten van de Golan hoogvlakte in de grensstreek met Syrië. Hiermee probeert Sharon de aandacht af te leiden van de enorme economische problemen op binnenlands vlak. De werkloosheid is in enkele maanden tijd gestegen van 7 tot 10 %. Sinds de laaste intifada zijn de inkomsten uit het toerisme verminderd met 75 %, de industriële productie is teruggelopen met 5,7 % en de industriële investeringen met 17 %.Het aantal falingen van K.M.O. is vermenigvuldigd met vier. Het BBP krimpte in 2001 met 0,9 % en in 2002 met 1,2 %. In 2003 was er een zeer kleine heropleving van 1,2 %.

Georgië

Sakaaschvilli werd verkozen tot president met 85,6 %. Voor de verkiezingen had hij beloofd de economie te herstellen en de pensioenen te zullen verdubbelen. Sinds de herinvoering van het kapitalisme zijn in Georgië de uitgaven voor de gezondsheidszorg met 95 % en voor het onderwijs met 90 % gedaald. De jarenlange politieke en economische bevoorrechting van de Georgische elites door Shevarnadze heeft voor etnische spanningen gezorgd met de Abchasische (gesteund door Rusland) en Zuid -Ossetische minderheden.

Latijns -Amerika

60 % van de bevolking in Uruguay stemde in een referendum tegen privatisering van de olie -ontginning. In Guatemala is Berger,de kandidaat van rechts verkozen tot president met 54 % van de stemmen. De opkomst bij de verkiezingen was slechts 45 % omdat de Maya’s, de grootste inheemse bevolkingsgroep de verkiezingen boycotten. De mensenrechtenactiviste Roberta Menchu werd gevraagd om deel uit te maken van de regering. Guatemala is één van de armste landen van Latijns -Amerika : meer dan 50 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

De partijleiding van de PT in Brazilië heeft vier ‘radicalen’ , waaronder de populaire Helena Heloïsa (lid van het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale) uitgesloten. In het partijbureau steunden 55 op 87 leden de beslissing van president Lula.

In Haïti was er op 16 december een algemene staking tegen president Aristide. Het waren vooral studenten die op straat kwamen maar ook de armen steunen niet langer de president. Dit betekent dat de regering snel zou kunnen vallen.

Europa

In Frankrijk heeft de regering Raffarin de termijn voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen teruggebracht van 30 naar 23 maanden : 180.000 mensen hebben hierdoor reeds hun recht op een uitkering verloren. (de schattingen voor het totaal aantal mensen dat zijn recht op uitkering verliest binnen de twee jaar gaan van 650.000 tot 850.000 ! ). Na een zeer zwakke groei voor 2003 in Duitsland wordt er voor 2004 een groei van 1,4 % voorspeld. De Duitse regering gaat uit van een groei tussen 1,5 en 2 %. De adviesraad van Schröder houdt het bij 1,6 %.

België

Volgens een (jaarlijks) gehouden TNS Dimarso enquête is 41 % van de Belgen eerder pessimistisch voor de toekomst en verwacht economische moeilijkheden. Het pessimisme is meer uitgesproken bij vrouwen (46%) dan bij mannen (36 %). Slechts 17 % schat het komende jaar rooskleurig in. De Belg verwacht ook meer stakingen in 2004 en dit vooral bij vrouwen, jongeren, Vlamingen en mensen uit de laagste sociale groepen. Slechts 10 % denkt dat we een vredig jaar tegemoet gaan terwijl 45 % een jaar vol internationale moeilijkheden voorspelt. Opvallend is dat meer Vlamingen dan Walen een vredig jaar verwachten.

De begroting voor 2004 is opgemaakt uitgaande van een groei van 1,8 % (bij een voorspelling van 2 %). Om de begroting in evenwicht te houden werd 1,4 miljard van het door Belgacom overgehevelde pensioenfonds ingeschreven in de begroting van 2004. Althans dat was de bedoeling want het Europees bureau voor de statistiek is niet akkoord met deze manier van ‘creatief boekhouden’ op staatsniveau. De bedrijfsinvesteringen kenden volgens de Belgische vereniging van banken een nulgroei in 2003 en een achteruitgang van 2.5 % in 2002. De magere economische groei in 2003 was dus bijna volledig te wijten (net als in de V.S.) aan de doorgevoerde belastingverlaging(en). 2003 was ook een recordjaar voor het aantal failissementen (+ 5,9 %, 7640 bedrijven : goed voor 21.000 jobs). De werkloosheid staat op het hoogste peil sinds 1997. De werkloosheid zou verder groeien van 8 % in 2003 tot 8,2 % in 2004, en stijgt sneller in Vlaanderen (+ 8,6 %) dan in Wallonië (+ 8,2 %). De RVA stelt een doorgedreven begeleiding voor na 3 maanden uitkeringsgerechtigde werkloosheid.

Delen: Printen: