Stuur solidariteitsbrieven naar de gevangen dokwerkers

Er is een oproep om solidariteitbrieven te versturen naar de gevangen dokwerkers die nog steeds in een Franse gevangenis zitten naar aanleiding van de betoging van dokwerkers in Straatsburg een maand geleden. Net op dit ogenblik bericht de media dat de Franse gevangenissen de reputatie hebben om verschrikkelijk slechte omstandigheden te kennen. De dokwerkers werden opgepakt omdat ze zich verzetten tegen de afbraak van het statuut van de dokwerkers. Dat arbeidersverzet leidde tot repressie.

Voormalig SP.a parlementslid Jef Sleeckx wou de dokwerkers dinsdag bezoeken in de Franse gevangenis, maar was ziek. Hij roept op om de dokwerkers toch een hart onder de riem te steken door hen aan te schrijven met een solidariteitsbrief. Hierdoor krijgen de dokwerkers in de gevangenis een beter zicht op de enorme steun die er voor hen is.

Je kan deze brieven sturen naar het volgende adres:

Maison d’arret de Strasbourg

Lettre pour prisionnier 31181T

6, Rue Engelmann

F 67200 Strasbourg

FRANCE

Sleeckx voegde bij zijn oproep een voorbeeld van brief die kan worden gebruikt, maar natuurlijk is het ook goed om zelf een brief op te maken. Hieronder vind je alvast het voorbeeld.

Beste Kameraad,

Sterkte voor jou en je makkers in de gevangenis van Straatsbrug ! Jullie zijn als zondebok gebruikt tegen het verzet van de dokwerkers in Europa tegen de havenrichtlijn. Daarom schrijf ik jou een brief. Om jou en de dokwerkers te steunen.

Op 14 februari ging immers Jef Sleeckx bij jullie op bezoek komen. Die trekt een andere betoging door Straatsburg tegen de dienstenrichtlijn. Ook in de diensten wil Europa liberalisering doorvoeren. Ten koste van werk en loon. Jef ging vanuit die betoging tot bij jullie komen.

Jef Sleeckx heeft 30 jaar in het parlement gezeten voor de SP.a. Hij is in Gent komen spreken op 1 februari. Hij wil de rug keren naar de SP.a en naar de partijen die meewerken aan de Europese grondwet die vorige week gestemd is in het Vlaams Parlement.

Jef ging vanuit die betoging tot bij jullie komen. Maar hij is ziek en kan dus niet komen. Daarom dit briefje. Ik hoop dat dit briefje een hart onder de riem is. Geef hem maar door naar al je makkers. Als ik iets kan doen voor jullie laat het ons dan maar weten.

Met kameraadschappelijke groeten, tekent

Naam

Wij steunen deze oproep en vragen onze lezers om effectief brieven te versturen zodat de dokwerkers weten dat ze er niet alleen voor staan. Het is ook nog steeds mogelijk om een solidariteitsbijdrage te storten op rekeningnummer 132-5049503-15 van het vakbondsfront.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist