ABVV: breek met SP.a!

ABVV-topman Xavier Verboven verklaarde gisteren in De Morgen dat de bevoorrechte relatie tussen ABVV en SP.a moet worden herzien. Vandaag nuanceert hij dat standpunt reeds in De Tijd. Maar het standpunt over een breuk tussen ABVV en SP.a vindt wel aansluiting bij heel veel militanten die nog steeds woedend zijn op de SP.a naar aanleiding van het Generatiepact.

Het was reeds veelzeggend op de betoging tegen het ontslag van twee delegees van Stora Enso in Gent. Op die betoging vorige week werd twee maal gewezen op de aanwezigheid van SP.a politici, waaronder voorzitter Vande Lanotte. Dit leidde twee keer tot boegeroep vanuit het publiek. Dat kan bezwaarlijk toegeschreven worden aan andere vakbonden, want het ABVV had een bijzonder groot overwicht op de betoging. Verboven liep op deze betoging dan wel samen met Vande Lanotte, het boegeroep zal ook hem niet ontgaan zijn.

De SP.a heeft zich in zowat alle belangrijke dossiers tegen de arbeiders uitgesproken. Het Generatiepact was daar maar één voorbeeld van. De oorspronkelijke tekst "Actief Ouder Worden" werd opgemaakt door Freya Van den Bossche en werd zelfs door de regering als te radicaal gezien. Niet radicaal voor de belangen van de arbeiders, maar wel omwille van de radicale aanval op de arbeiders.

Nu wil de SP.a zich sterker profileren als een partij die zich richt op middengroepen. Verboven stelde in De Morgen: "Ze verbreden zich naar de consument en dat betekent dat hun stellingen niet noodzakelijk de onze meer zijn." Hij voegde er aan toe: "Vast staat dat we de relatie (tussen vakbond en partij) moeten herdenken, en misschien zelfs regelmatig moeten herbekijken. Het is goed mogelijk dat dat in een lossere verhouding uitmondt."

Waar wacht Verboven nog op om zijn basis te volgen en te breken met de SP.a? Het zou het verzet tegen het asociaal regeringsbeleid enkel maar versterken indien dit verzet niet langer verbonden is met een regeringspartij. Op een congres in mei zou gediscussieerd worden over de banden tussen ABVV en SP.a. Er zijn geruchten dat deze discussie wel eens vrij expliciet zou kunnen worden gevoerd, waarbij alleszins duidelijk is dat er binnen het ABVV veel vragen zijn over het nut van de "bevoorrechte relatie" als blijkt dat in zowat iedere strijdbeweging de SP.a aan de andere kant van de barrikaden staat.

De arbeiders en hun gezinnen hebben geen nood aan een neoliberale partij zoals de SP.a, maar aan een eigen partij die wel opkomt voor hun belangen. Wij brengen de noodzaak naar voor van een nieuwe arbeiderspartij en willen samenwerken met iedereen die zoekt naar een andere politiek. Zo werken we samen met de groep rond Jef Sleeckx die nadenkt over een politiek alternatief. Het resultaat van deze initiatieven is niet zeker, maar de richting van het proces is dat wel. Wij willen daar met LSP een rol in spelen zodat een nieuwe arbeidersformatie tot stand kan komen.

Delen: Printen: