Vrouwenemancipatie slachtoffer van 25 jaar neoliberaal beleid

11 MAART: LSP/MAS organiseert een vormings- en discussiedag n.a.v. de internationale vrouwendag

Het Generatiepact heeft de pensioensituatie van vrouwen nog onmogelijker gemaakt dan het al was. Nu reeds horen grote groepen vrouwelijke gepensioneerden tot de armste lagen van de samenleving. Politici, zoals Minister van Pensioenen Bruno Tobback, stellen doodleuk dat dat komt omdat vrouwen “de foute keuzes maken”. Ze moeten dus “ingelicht” worden van de gevolgen van hun keuze.

Lees ook:

> Dossier: Neoliberalisme holt vrouwenemancipatie uit

> Waarom socialisme voor vrouwen nodig is

Een informatiecampagne zal niets veranderen aan het feit dat in heel wat sectoren waar vooral vrouwen werken ENKEL deeltijds werk wordt aangeboden. Of aan het feit dat voltijds werken gecombineerd met kleine kinderen erop neerkomt dat je na het betalen van de kinderopvang (als je ze al vindt) niet veel meer overhoudt. Met de opgedreven flexibiliteit is het nagenoeg onmogelijk geworden om een voltijdse job te combineren met een gezin met kleine kinderen. Als 43% van de vrouwen deeltijds werkt (tegenover nog geen 7% van de mannen), dan heeft dat weinig met “keuze” te maken!

Vrouwenemancipatie is een ijdel woord, is leeg en hol als de keuze voor vrouwen een partner of armoede is: 80% van de alleenstaande moeders leeft in armoede. Want je kunt dan wel deeltijds werken, je moet wel voltijds je rekeningen betalen.

De enige manier om vrouwenemancipatie van dat hellend vlak af te krijgen, om de afbouw van onafhankelijkheid van vrouwen in de dagdagelijkse praktijk te stoppen, is een gezamenlijke strijd van vrouwelijke en mannelijke arbeiders voor degelijke lonen en werkomstandigheden en tegen de afbouw van de sociale bescherming waar onze ouders en grootouders hard voor hebben gevochten en waarvoor doden in onze rangen zijn gevallen.

Voor de uitbouw van een strijdbare oppositie in de vakbonden om die organen terug op te eisen als instrumenten voor die strijd! Voor een breuk van ABVV en ACV met hun asociale partijen SP.a en CD&V! Voor een nieuwe arbeiderspartij die de meerderheid van de arbeiders organiseert en hun rechten verdedigt, ongeacht hun nationale afkomst, ongeacht hun sekse of seksuele voorkeur!

Dit is waar de Linkse Socialistische Partij (LSP/MAS) voor vecht, ook haar vrouwencommissie, waarin de vrouwelijke leden van LSP/MAS samenkomen om de discussie te voeren over en strategieën en programma’s uit te werken voor de problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Vandaar deze vormings-en discussiedag. Op het programma staan, naast de hoofddiscussie over de effecten van de rechtse politiek op de rechten en verworvenheden van vrouwen, ook werkgroepen rond de volgende onderwerpen: Geschiedenis van de Belgische vrouwenbeweging | Geweld binnen het gezin: wat zijn de oorzaken en hoe ertegen vechten? (met een spreekster van de Schotse Campaign again Domestic Violence) | Hoe vechten tegen seksisme en geweld in de uitgangsbuurten? | De positie van de vrouw in Pakistan/Kashmir – een verslag van onze werking in Pakistan en Kashmir en meer bepaald van onze campagne tegen geweld op vrouwen in Pakistan en de campagne voor heropbouw na de verwoestende aardbeving in Kashmir | We sluiten de dag af met een laatste meeting, waarop we onze werking (in België en internationaal) voorstellen.

Heb jij ook genoeg van lage lonen, slechte werkomstandigheden? Wil je vechten voor een degelijk leven en een toekomst voor jou en je kinderen? Heb je genoeg van geweld en intimidatie? Wil je niet aan de kant zitten en de asociale politiek over je laten komen? Kom dan naar de vrouwendag van LSP/MAS. Ontmoet er vrouwen en mannen die reeds hebben beslist om niet bij de pakken te blijven zitten en terug te vechten.

PRAKTISCHE INFO

De meeting begint om 14u (tot 20u) in gebouw H van de ULB, Campus du Solboch, Avenue Franklin D. Roosevelt 50, B-1050 Brussel, op zaterdag 11 maart

Toegangsprijs: 5 euro voor werkenden; 3 euro voor scholieren, studenten en uitkeringsgerechtigden

Er worden broodjes en drank voorzien

Er is kinderopvang voorzien in het gebouw, wel vooraf inschrijven graag (vrouwen@lsp-mas.be of 0472/41.62.78 voor meer info)

> PDF-file van het pamflet

Delen: Printen: