Dokwerkers in actie tegen liberalisering havenarbeid

Op 16 januari betoogden 9.000 dokwerkers uit heel Europa in Straatsburg tegen de nieuwe poging om de havenarbeid te liberaliseren. Al sinds 1997 wordt gewerkt aan voorstellen in die richting. Nadat de richtlijn inzake de liberalisering in 2003 al eens werd weggestemd, gebeurde dit nu opnieuw. De dokwerkers tonen hiermee aan dat volgehouden strijd tegen iedere nieuwe aanval loont.

Maar voor het havenpatronaat is iedere overwinning slechts tijdelijk. Altijd opnieuw wordt geprobeerd om een aanval in te zetten om de winsten te verhogen. Want daar gaat het om voor het patronaat: goedkopere arbeidskrachten die laden en lossen, zodat het geld dat daarmee uitgespaard wordt in hun zakken kan verdwijnen.

Voor het patronaat telt enkel de winst en niet de positie van de havenarbeiders of de veiligheid in de havens. Een liberalisering is een aanval op de veiligheid in de havens. Interimmers of scheepsbemanning die laden en lossen hebben niet dezelfde professionele achtergrond als erkende dokwerkers en staan bovendien onder een sterkere druk van de bedrijven voor wie er wordt geladen en gelost. Dat zorgt ervoor dat de veiligheid onbelangrijk wordt. Nochtans is er bijvoorbeeld in Antwerpen een grote trafiek van gevaarlijke chemische producten. De veiligheid in de haven belangt er bijgevolg iedereen aan.

De havenarbeiders hebben op basis van jarenlange strijd een goed statuut afgedwongen. Het is door strijd dat dit statuut verworven is, en het zal door strijd zijn dat het behouden blijft. Dat kan bovendien een voorbeeld stellen voor andere arbeiders. De lijst van geplande aanvallen is erg lang en het zal noodzakelijk zijn om het verzet te organiseren.

Daarnaast is het van enorm belang dat de strijd van de dokwerkers internationaal werd gevoerd, er waren acties in een tiental Europese landen. Dit doorkruist de mogelijkheden om arbeiders tegen elkaar op te zetten. Toch gebeurde dat reeds in de Antwerpse haven, waar het patronaat stelde dat de acties in Rotterdam minder scherp waren waardoor het “imago” van de Antwerpse haven een deuk kreeg…

De betoging in Straatsburg verliep woelig. De frustratie onder de dokwerkers tegenover de aanhoudende aanvallen vanuit de Europese Unie was groot. Die frustratie werd versterkt door een provocatieve houding van de politie. Hierop volgden rellen waarbij ruim 20 dokwerkers werden opgepakt en vervolgd. 10 Belgische dokwerkers werden met een snelrechtprocedure veroordeeld, waaronder effectieve gevangenisstraffen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist