Vlaams Belang-VLOTT: discriminatie troef!

Vlaams Belang en éénmanspartij VLOTT trekken in oktober met een gezamenlijk programma naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hoofdthema is het herstellen van “orde, recht en het Vlaamse karakter in Antwerpen”. Het echte centrale punt is natuurlijk gericht tegen vreemdelingen. Het kartel wil een immigratie- en vestigingsstop in Antwerpen. Wie toch naar Antwerpen trekt, moet een “charter van de Antwerpenaar” ondertekenen. Daarin wordt bepaald hoe de “leidcultuur” Vlaams is en de voertaal Nederlands.

Jan Van Olmen

Maar niet enkel allochtonen, ook vakbonden en zelfs satirische toneelstukken zijn “ongewenst”. Het VB stelde op haar economisch congres reeds voorstander te zijn van minder sterke vakbonden. De partij wil de vakbonden rechtspersoonlijkheid toekennen, zodat ze moeten opdraaien voor het economisch verlies en eventuele schadeclaims. Al goed voor de vakbonden van de dokwerkers dat ze geen rechtspersoonlijkheid hebben, anders had het VB wel wat meer dan 1.000 euro mogen beloven na de betoging in Straatsburg!

Ook de culturele wereld zou worden aangepakt door het VB. Het toneelstuk “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” van het allochtoon gezelschap “Union Suspecte” werd door verschillende VB’ers hard aangepakt. De Aalsterse VB’er Steve Herman stelde zelfs: “Het (dans)theatergezelschap van de broers met de “klinkende” namen Chokri en Zouzou Ben Chikha, provoceerde reeds in 2004 de Vlamingen met haar eerste productie De Leeuw van Vlaanderen . Vandaag gaan ze een stuk verder in hun spot door de draak te steken met het Christelijk geloof via een affiche waar een half-naakte moeder Maria van allochtone origine staat afgebeeld samen met een Vlaamse Leeuw onder het opschrift: Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen”. Dat protest zal wel iets minder hard weerklinken, nu de partij zich probeert voor te doen als de verdedigers van de ‘vrije meningsuiting’. Hoe ze dat begrip interpreteerden toen er een voorstelling rondging onder de naam “In het hol van de leeuw”, is ons niet volledig duidelijk…

Het onderwijs moet ook onder handen worden genomen aldus Dewinter. Hij wil een vreemdelingenquota van 15%. Wat moet er gebeuren met de “ongewenste” scholieren? Dewinter stelt voor dat de zogenaamde concentratiescholen een speciaal inburgeringsprogramma aanbieden. Over het werken aan mogelijke studieproblemen wordt niet gerept. Neen, het VB wil de scholieren afzonderen om er van af te zijn.

In wijken met meer dan 20% allochtonen (lees: Turken, Marokkanen en Oost-Europeanen) moet er een inwijkingsstop komen. Concreet betekent dit dat zou worden gecontroleerd wie waar gaat wonen. Wil het VB daartoe een vorm van ‘Big Brother’ installeren?

Op economisch en sociaal vlak wil de lijst VB-Vlott heel wat voordelen toekennen aan het patronaat en de heersende klasse: lagere belastingen, meer subsidies en voordelen voor KMO’s, een groter politiekorps (inclusief het inzetten van privé-firma’s en jawel, ex-militairen!) enzovoorts. Het is geen toeval dat Coveliers het programma erg liberaal vond…

De traditionele partijen hebben echter geen antwoord op de standpunten van het “kartel”. Van Peel (CD&V) bekritiseerde de inwijkingsstop omdat deze gebaseerd is op etniciteit. Hijzelf ziet eerder voordeel in een vestigingsstop op basis van inkomen. De traditionele politici die het VB bekritiseren, spreken zich niet uit tegen het eigen neoliberale beleid waardoor veel kiezers geen alternatief meer zien, behalve het VB.

Het programma van de verkiezingslijst van Dewinter maakt tegelijk ook duidelijk dat het een fabel is om te denken dat een machtsdeelname van extreem-rechts niet gevaarlijk zou zijn. Indien Dewinter aan de macht komt, zal hij een agenda van discriminatie, sociale afbraak en patronale agressie op tafel leggen.

Meer dan ooit is er nood aan een nieuwe arbeiderspartij die met een duidelijk antikapitalistisch en socialistisch programma de noden van de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt en op die manier ook de strijd aangaat tegen de neoliberalen en de neo-fascisten van het VB.

LSP wil meebouwen aan zo’n partij. We zijn actief in bedrijven, scholen en buurten en in tegenstelling tot het Vlaams Belang pakken we de ware oorzaken van de problemen aan: de rechtse en corrupte politici en de op winst beluste kapitalisten. Willen we een rechtvaardige toekomst in dit land, dan zullen we er samen moeten voor vechten! Want wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Delen: Printen: