Het stopt niet bij de pensioenen, nu ook de lonen. Winsthonger van de patroons is niet te stillen…

Patronaat en regering: twee handen op één buik

De stemming van het Generatiepact was nog niet koud, of de Nationale Bank pakte uit met de nood aan een nieuw pact. Dit keer zijn het niet de pensioenen die onder vuur liggen, maar onze lonen. De loonkosten per uur zouden volgens de Nationale Bank dit en volgend jaar (2006-07) stijgen met 5,1%. Het VBO spreekt over een loonhandicap met onze buurlanden die zou oplopen tot 10%.

Els Deschoemacker

Dit wordt tegengesproken door de vakbonden. “Deze handicap van 10% bestaat niet”, zegt ACV-voorzitter Cortebeeck. Cijfers van het Deutsche Institut Wirtschaft stellen dat de loonkost per uur in de industrie in België lager ligt dan in Duitsland. Bovendien, stelt opnieuw het ACV, moeten we nog zien hoe het zal uitdraaien met deze loonvoorspellingen tegen eind dit jaar.

Waarom is er vandaag zoveel aandacht voor de lonen? De stijgende energieprijzen spelen een rol, maar ook de zware loonmatiging die o.a. de Duitse arbeiders hebben moeten slikken. Het ACV stelt terecht dat als we in deze logica meestappen, we in een neerwaartse spiraal terechtkomen, waar enkel de arbeiders het slachtoffer van zijn. De afgelopen 10 jaar daalde onze koopkracht reeds met meer dan 2%.

Gaat het dan zo slecht met de bedrijfswinsten? Het VBO en andere werkgeversorganisaties schreeuwen moord en brand. De concurrentiepositie van onze bedrijven zou erop achteruitgaan door de hoge lonen van onze arbeiders.

In 2005 maakten de banken dubbel zo veel winst als in 1999! De winst van Belgische niet-financiële ondernemingen in 2004 kwam uit op 26 miljard euro. “In de afgelopen 20 jaar is het niet meer voorgekomen dat 2 jaar na elkaar een dergelijke groei van de nettobedrijfswinst werd opgetekend”, stelt de Nationale Bank.

De propagandamachine van de patroons en de regering heeft slechts één doel: de publieke opinie voorbereiden op een nieuwe aanval op de levensstandaard, gelijklopend met wat in de rest van de Europese Unie en erbuiten gebeurt, om zo de winsten verder te laten stijgen.

Arbeiders moeten eengemaakte vuist maken!

Tegenover de propaganda van het patronaat moeten we onze argumenten op tafel leggen. Als gevolg van het neoliberalisme leeft 15% van de Belgen in armoede. De stemming tegen de loonnorm eind 2004 en de algemene stakingsbeweging tegen het Generatiepact tonen het verzet. Het leidde tot een Generatiepact “light”, waaruit een aantal breekpunten werden gelicht om de strijdbeweging stil te leggen. Maar de strijd is niet verloren, noch gewonnen.

Het hernieuwde offensief van het patronaat tegen de lonen toont dit des te meer aan. De regering schrikt voorlopig terug, uit angst voor een nieuwe confrontatie. Mogelijk zal de loonmatiging worden uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen, maar we zullen er sowieso vroeg of laat mee worden geconfronteerd.

Het zal erop aankomen het gevecht voor te bereiden door in de vakbonden en op de werkvloer de argumenten van het patronaat te bespreken en te weerleggen. We zullen op het politieke vlak een partij moeten opzetten waarmee de belangen van de arbeidersklasse kunnen worden verdedigd.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist