De partij van de villawijken (of was het dan toch de kleine man)?

Het Vlaams Belang stelt zich graag voor als de partij die opkomt voor de kleine man. Daartoe werd zelfs overgegaan tot het geven van een namaakcheque aan de Gentse dokwerkers. Tegelijk kwam partijkopstuk Marie-Rose Morel in het nieuws met de perikelen rond de renovatie van het zwembad bij haar optrekje in Schoten. Dat gebeurde niet volledig legaal en uiteindelijk heeft Morel een regularisatie-aanvraag moeten indienen. Bij de zwembad-perikelen van Morel, werd duidelijk in welke omstandigheden de zogenaamde vertegenwoordigers van de kleine man leven…

Binnen het Vlaams Belang wordt veel geprobeerd om op alle mogelijke standpunten in te spelen. Zelfs op de website van de Vlaamse Volksbeweging kwam daar enige kritiek op. De redactie van de VVB publiceert geregeld eigen stukken of artikels van andere auteurs die ze interessant vinden. Zo verscheen eind januari een artikel van Katrijn Drijvers waarin kritiek wordt gegeven op het Vlaams Belang. Deze auteur verwijt het VB een "catch all partij te zijn".

Dat wordt gestaafd met enkele voorbeelden: "Ben je voor het Deurganckdok (op rechteroever), of ertegen (linkeroever): stem Belang! Voor de nachtvluchten en de uitbreiding van Zaventem (Freddy Van Gaever, Vlaams Parlementslid voor het VB) of tegen de nachtvluchten en voor meer spreiding (Bart Laeremans, Kamerlid voor dezelfde partij): stem voor ons! Wilt u Franstaligen op uw lijst (VB in Brussel), of net niet (VB overal in de rand rond Brussel): u weet waar u moet zijn. U bent grootgrondbezitter, hebt wat lapjes grond met bomen, en u wilt er graag laten jagen of zelf met de wolfijzers en schietgeweren aan de gang: bij het VB zit u goed. Terloops buigt M.R. Morel zich wel over de Schotense villabewoners. (…)" Volgens Drijvers wordt het VB een "octopus die graait naar alle mogelijke stemmen uit alle mogelijke bevolkingsgroepen".

Deze kritiek is correct en logisch tegenover de populistische methoden die het VB hanteert. De partij probeert zichzelf voor te doen als de partij voor de gewone kleine man, zelfs als een arbeiderspartij. Maar tegelijk spreekt de partij zich op haar economisch congres uit tegen de arbeiders en hun organisaties. De sociale omstandigheden van de VB-leiding geven alvast een richting van de belangen waarmee de partij zich het best kan identificeren: de belangen van de beter begoeden en de villawijken. Het optrekje van Marie-Rose Morel in Schoten maakt dat punt alvast duidelijk. Hiernaast staat een weergave van een foto die verscheen in de GVA.

Hoe zouden verkozenen die van een rijkelijk leventje profiteren voeling hebben met de 15% van de Belgen die officieel onder de armoedegrens leven? Of met de arbeiders die langer moeten werken omdat de brugpensioenleeftijd wordt opgetrokken (ook al vindt het VB de maatregelen van het Generatiepact nog te flauw)? Een echte oppositie, waar linkse socialisten voor staan, zou opkomen voor arbeidersvertegenwoordigers die leven aan een gemiddeld arbeidersloon. Dat is bijvoorbeeld hoe ons Ierse parlementslid Joe Higgins leeft. Die woont niet in een kast van een villa, maar in een gewone arbeiderswoning aangezien hij leeft aan een gewoon loon en de rest doorstort aan campagnes. Soms spreken daden wel eens sterker dan woorden…


"Vlamingen, red het zwembad van Marie-Rose Morel "

De satirische website links-socialisme.blogspot.com kon een stellingname van het VB-bestuur te Schoten "onderscheppen". Daarin werd een oproep gedaan om het zwembad van Morel te redden van de aanvallen door de anti-Vlaamse politieke maffia… Aangezien het VB soms beweert op te komen voor vrijheid van meningsuiting en het recht om te spotten, nemen we deze tekst hier over.

Vlamingen, red het zwembad van Marie-Rose Morel. Stop de anti-Vlaamse politieke mafia!

Vrienden nationalisten,

Donderdag jongstleden kwam het bestuur van de Schotense afdeling van het Vlaams Belang in spoedzitting bijeen. De aanleiding voor deze snelle mobilisatie van nationalisten, die elkaar troffen in een zaaltje boven café ’t Kraaiepootje, was zeer ernstig te noemen. Het betrof hier immers een nieuwe, onbegrijpelijke aanval van het Belgische regime op ons volk, en haar onvervreemdbare recht op het plonsen en zwemmend lijntjes trekken in ONZE EIGEN zwembaden. Zonder daarbij lastig gevallen te worden door pottenkijkers, bouwvergunningen, werklozen die niet willen werken, islamieten, perverten, en andere uitwassen van de multikul.

In de plaats van iets te doen aan de wildgroei van moskees en stakersposten in ons straatbeeld, is het de eerlijke Vlaming die een luxezwembad achter zijn woonst laat uitgraven, die gekneveld en gemuilkorfd wordt. Een bescheiden stulpje van ocharme één miljoen euro. Er is slechts één conclusie mogelijk, vrienden nationalisten: weg met de corrupte en afhankelijke PS-staat! Want wat blijkt? Met de transfers die jaarlijks van de hardwerkende Vlamingen naar de potverterende Walen en andere Afrikaanse stammen gaan, kan elk Vlaams gezin zich één twaalfde van het zwembad van onze kandidaat-burgemeester aanschaffen. Dat is 280 vierkante centimeter, zo berekende de serieuze Vlaamsnationale denktank De Warande.

Omdat dit een onnozel zicht geeft en niet praktisch is, beveelt ons bestuur liever een plonsbadje voor alle Vlaamse kinderen aan, waarin zij zelf naar hartelust tijdens de weekends en in de zomer de baas mogen spelen. De baas spelen is van jongsaf belangrijk als ons volk onbetwist heer en meester wil blijven in de eigen straat, de eigen wijk en de onafhankelijke Vlaamse Staat. In de eigen bedrijven bestaan er gelukkig al eigen bazen. Daar moet niets aan veranderen.

Volgens de propaganda van de Belgische politieke mafia beschikte Marie-Rose Morel, onze kandidaat-burgemeester van de kleine man (en misschien ook vrouw), "niet over de gewenste vergunningen" om haar zwembad te bouwen. Een zoveelste verdraaiing van het onderdrukkende Belgische regime en haar lakeien, die sinds het proces tegen onze partij ook in het gerecht de anti-Vlaamse plak zwaaien. Vraagt men aan de vreemdelingen misschien ook zogenaamde "bouw- en milieuvergunningen" om hun luxezwembaden overal neer te poten? Het zou ons sterk verbazen. Vlaams Belang-Schoten eist dat dit knuffelbeleid onmiddellijk stopt!

Wanneer de Vlamingen eindelijk beslissen om niet langer op hun knieën te leven en ze de Belgische wanstaat moedig afwerpen, dan probeert men hen via laffe aanvallen op hun luxezwembaden naar de tijd van de holbewoners en andere primitieve volkeren uit de jungle terug te doen keren. Deze zoveelste kaakslag aanvaarden wij niet!

Daarom, vrienden nationalisten, roepen we op tot een inzameling bij onze kiezers, de eerlijke maar nog steeds verknechte Vlamingen. Wij zullen van de Seefhoek tot Schoten, van Berchem tot Hoboken standvastig van deur tot deur gaan en een collecte houden tegen deze nieuwe repressiegolf van de Belgische staat. Laat Marie-Rose haar en onze droom waarmaken! Geen morzel grond of luxezwembad zullen wij aan de vijanden van ons volk prijsgeven.

Houzee!

Voor een onafhankelijk Vlaanderen met haar eigen luxezwembaden!

Het bestuur van Vlaams Belang-Schoten.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist