MR_bxlOp hetzelfde ogenblik als er in Luik actie werd gevoerd voor de lokalen van de liberale MR van Charles Michel, was er ook in Brussel een gelijkaardige actie van CADM (comité voor de opheffing van de derdewereldschulden), JOC, JAC en ALS. Ook hier trokken we met enkele tientallen betogers naar de kantoren van de MR.

Verslag door Maxime (Brussel)

We trokken naar de lokalen van de MR om de liberale partij te waarschuwen. Als die op federaal vlak een asociaal beleid wil voeren, wat toch de vooruitzichten zijn op dit ogenblik, dan zal het daarbij onvermijdelijk op verzet van de vakbonden, sociale en politieke organisaties botsen.

Een kleine delegatie werd binnen ontvangen. De verantwoordelijken van de MR stelden dat ze er als liberalen op zullen toezien dat het beleid van de volgende regering ‘sociaal’ zal zijn. De MR is ervan overtuigd dat een verlaging van de lonen en uitkeringen werk zal creëren en uiteindelijk geen asociale maatregel zou zijn. Moesten neoliberale cadeaus effectief werk creëren, dan was de werkloosheid de afgelopen jaren niet zo sterk toegenomen.

Maar de liberalen waren uiteraard overtuigd van hun dogma’s dat meer cadeaus aan het patronaat en harde maatregelen tegen de gewone bevolking uiteindelijk in het belang van de werkenden en hun koopkracht is.

We moeten een front van verzet voorbereiden tegen de plannen van de kamikazeregering. Met dergelijke eerste acties kunnen we mee de toon zetten en de roep naar een front van verzet luider laten weerklinken.