"Mensen-zonder-papieren zijn geen criminelen"

Vorige zondag werd aan het gesloten centrum te Merksplas actie gevoerd tegen het huidige asielbeleid. We spraken op deze actie met Abdeslam van UDEP (Union de défense des sans-papiers) uit Brussel. De actie zelf was erg strijdbaar en kon rekenen op heel wat media-aandacht.

Emiel Nachtegael

Van waar komt UDEP?

UDEP is een nieuwe organisatie die werd opgezet door mensen-zonder-papieren. Het is belangrijk dat de mensen-zonder-papieren zichzelf organiseren om op te komen voor hun rechten. We komen op rond drie centrale eisen: 1. regularisatie van alle mensen-zonder-papieren; 2. stopzetting van de uitwijzingen en 3. sluiting van de gesloten centra.

Sinds 19 oktober voeren we actie in de St. Bonifaciuskerk in Elsene. Daarbij werden in een periode van 10 dagen drie mensen opgepakt en opgesloten in gesloten centra. David en Vincent in Merksplas en Barry in Vottem. Vorige zondag (29 januari), waren er 2.500 betogers in Vottem om de mensen-zonder-papieren te ondersteunen. Vandaag voeren we hier actie om vrijheid te eisen voor Vincent en David, maar ook voor alle andere mensen-zonder-papieren (waaronder 12 minderjarigen).

Het belang van UDEP is dazt het een organisatie is waarin de mensen-zonder-papieren zelf beslissen over de acties die we voeren. We werken natuurlijk ook samen met andere organisaties die rond dit thema bezig zijn. Om onze strijd te verbreden, worden er steuncomités voor UDEP opgezet.

Wat denk je van de toename van repressie en de aanvallen van de regering, waaronder minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael, tegenover de mensen-zonder-papieren?

We denken dat dit geen toeval is. Om een voorbeeld te geven: David was verantwoordelijk voor de UDEP in Brussel en werd opgepakt tijdens een bezoek aan zijn dokter. Er waren die dag twee pogingen tot uitwijzingen, wat uitzonderlijk is. Was het opgezet spel dat David werd opgepakt? We weten niet hoe het juist gebeurd is, maar het is duidelijk dat hij werd gevolgd. We hebben dezelfde dag vlak na zijn arrestatie al een persconferentie gehouden.

We verzetten ons tegen de verklaringen van Dewael en zijn vastberaden om de strijd te voeren. Wij zijn geen criminelen omdat we opkomen voor onze rechten. De regering beperkt de mogelijkheden van artikel 9, 3° (regularisatie om humanitaire redenen,…) om de procedure te verkorten, maar vooral om de mogelijkheden te beperken voor wie een negatieve beslissing kreeg. Wij hebben daartegenover een wetsvoorstel gemaakt om de procedure eenvoudiger te maken. We willen duidelijke en permanente criteria, zoals de automatische regularisatie van vluchtelingen die zwaar ziek zijn. Op dit ogenblik heeft de regularisatiecommissie slechts een beperkt aantal van de dossiers behandeld die sinds 1993 werden ingediend. Hierdoor moeten mensen-zonder-papieren in onzekerheid leven en dit vaak zonder toegang tot medische verzorging of zonder vergunning om te werken. Volledige illegaliteit dus.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

Ik wil oproepen om deel te nemen aan de betoging op 25 februari in Brussel, voor de regularisatie van mensen-zonder-papieren. De betoging wordt georganiseerd door UDEP en anderen.

Bedankt, en veel moed in jullie strijd!

Afspraak: 25 februari, 14u Brussel-Zuid

Delen: Printen: