Oproep van Jef Sleeckx voor politiek initiatief los van de traditionele partijen

In een opmerkelijke oproep stelt Jef Sleeckx samen met de initiatiefnemers van de petitie tegen de Europese Grondwet voor om over te gaan tot de vorming van een "initiatiefcomité voor een andere politiek". Dat initiatief moet los staan van de traditionele partijen, aldus Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive. Hieronder geven we de oproep volledig weer.

Vandaag stemt het Vlaams Parlement de Europese grondwet. In alle stilte. Zonder referendum. Terwijl de bevolking meer dan ooit zijn zeg wil over Europa. Daarmee kan België een Verdrag ondertekenen waarvan iedereen zegt dat het dood is. De Europese leiders wilden het neoliberale beleid in een grondwet verankeren. Maar zij vonden de bevolking op hun weg. Niet alleen in Frankrijk en Nederland.

Steeds meer mensen keren de rug naar een beleid zonder uitzicht op werk en democratie. Dat bleek duidelijk in de strijd tegen het generatiepact, het nationale luik in het Europees beleid: voor langer werken, zonder perspectief op werk voor de jeugd. Op enkele Franstaligen na stemden alle verkozenen voor dit pact. Tegen de wens van het gemeenschappelijk vakbondsfront in.

Omdat ik met Georges Debunne en Lode Van Outrive als enige in het Vlaamse Parlement een democratische stem tegen de Europese grondwet heb vertolkt, en omdat we worden gecontacteerd door honderden mensen, vakbonders, politieke militanten, mannen en vrouwen van de basis, uit noord en zuid in het land, werken wij aan de uitbouw van een initiatiefcomité. Omdat een andere politiek nodig is.

Na het Agustaschandaal heb ik op uitdrukkelijke vraag van Louis Tobback krachtig mee de oproep gelanceerd: “de SP is nodig” om “uw sociale zekerheid” veilig te stellen. 10 jaar later, na de EU-grondwet en het generatiepact, keren duizenden werkers en burgers de rug, niet alleen naar de SP.a en de PS, maar naar de traditionele politiek in het algemeen. Zij kijken niet naar rechts, maar eisen werk en democratie. Zonder de rug te keren naar het neoliberaal beleid blijft hun vraag onbeantwoord. Hen de hand reiken vereist een politieke vertegenwoordiging van het volk, los van de traditionele partijen.

Jef Sleeckx, 8 februari. Reacties welkom: sleeckx.jef@skynet.be

Delen: Printen: