Frankrijk: Gemeenschappelijke lijst van radicaal-links op 15%?

HET OPVOEREN van de aanvallen op de sociale verworvenheden door de Franse regering leidt tot een radicalisatie in de maatschappij. De aankondiging door Lutte Ouvrière (LO) en de Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), die samen 10% behaalden bij de Franse presidentsverkiezingen in 2002, werd positief ontvangen door veel arbeiders.

Alex Rouillard, Gauche Révolutionnaire

Volgens de laatste peilingen zou 9% zeker stemmen op de lijst. 22%, die nog nooit op radicaal-links heeft gestemd, zou overwegen om dat te doen.

Nog nooit hebben organisaties die zich beroepen op het trotskisme zo’n verkiezingspotentieel bereikt. Anderzijds, in weer een andere peiling, stelt 24% dat ze akkoord gaan met de ideeën van het extreem-rechtse Front National.

De reden waarom zoveel arbeiders en jongeren zeggen te willen stemmen op radicaal-links is duidelijk. Het is een verwerping van de kapitalistische partijen, zowel van diegenen die zich rechts als "links" noemen. De massale aanvallen van Raffarin (op de pensioenen, de arbeidsomstandigheden, de openbare diensten,…) hebben bijna geen tegenstand van de PS opgeleverd, en erg weinig van de Groenen en de Parti Communiste.

De vakbondsleiders – volledig verbonden met de officiële "linkerzijde" van PS, etc. – hebben elke strijd geblokkeerd. Om een voorbeeld te geven: hoewel een grote meerderheid van de werknemers van Electricité de France tegen privatisering is, organiseert de vakbondsleiding geen enkele strijd en neemt ze deel aan elementen die de privatisering toelaten. Veel arbeiders zullen het stembiljet gebruiken om via een stem op LO-LCR deze politiek te verwerpen en te revolteren tegen de vakbondsleiders die hen verhinderen om te vechten.

De antikapitalistische ideeën van de 2 radicaal-linkse formaties worden overwegend gedeeld door de arbeiders. Een recente studie van Le Monde toont aan dat voor 30% van de bevolking radicaal-links "nieuwe ideeen aanbrengt". 60% van de sympathisanten van de Parti Communiste voelt zich er nauw mee verwant (23% van het totale aantal kiezers). Bij de jongeren, 18 tot 24 jaar, voelt 37% zich verwant met radicaal-linkse ideeën. Radicaal-links wordt duidelijk gezien als een complete verwerping van de huidige politiek.

Wat zal de alliantie LO-LCR doen, naast het verkiezingssucces dat ze wellicht zullen kennen? De alliantie zal openstaan voor groepen of militanten "die het kader bepaald door het akkoord aanvaarden, net als de naam van de lijst en de tekst met de gemeenschappelijke beginselverklaring op voorwaarde dat men er niet de wijziging van vraagt". De alliantie zal nationaal worden beslist door de 2 organisaties. Tot op vandaag is er geen enkele reële campagne die gemeenschappelijk wordt gevoerd, met ondersteuningscomités die zouden toelaten om de campagne te verbinden met de strijdbewegingen van de arbeiders.

De briefwisseling tussen LO en LCR toont duidelijk aan dat het slechts gaat om een verkiezingsalliantie zonder vervolg. De goede score die de lijst wellicht zal behalen zal een aanmoediging zijn voor de arbeiders, maar ze biedt geen enkel politiek verlengstuk voor de miljoenen die voor haar zullen stemmen. Dit zou enkel een nieuwe arbeiderspartij kunnen zijn.

Naarmate het succes groter lijkt te worden, wordt de kritiek op het kapitalisme ook verzacht en verdwijnen alle verwijzingen naar een socialistisch alternatief op het kapitalisme. "Door te stemmen op onze lijst kan je een politieke daad stellen. Het is een aanmoediging voor de strijdbewegingen en voor iedereen die wil opkomen voor de rechten van de arbeiders, om een einde te stellen aan de tirannie van de grote aandeelhouders en de beurzen". En dat is alles.

Gauche Révolutionnaire (de zusterorganisatie van LSP/MAS in Frankrijk) zal campagne voeren opdat de stem voor de lijst LO-LCR zo hoog mogelijk zou zijn. We zullen in de campagne de noodzaak verdedigen van een nieuwe arbeiderspartij die de strijd van vandaag organiseert en de idee populariseert van een socialistisch alternatief op het kapitalisme. Een goede score van de lijst LO-LCR zal een verder bewijs leveren dat de omstandigheden gunstig zijn om in deze richting initiatieven te nemen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist