Gent: 2.500 betogers tegen "jacht op delegees"

Gisteravond betoogden zo’n 2.500 vakbondsmilitanten tegen de "jacht op delegees" die werd geopend bij Stora Enso in Gent. Daar werden twee delegees buiten gezet omwille van hun syndicale werking. Het ABVV riep op tot een betoging en werd daarbij gesteund door de liberale bond ACLVB. Het ACV riep niet op, maar enkele militanten waren wel aanwezig. Intern werden 1.000 betogers verwacht, maar de uiteindelijke opkomst lag veel hoger.

Agressief patronaat

Eind december werden bij de papierfabriek Stora Enso in Langerbrugge (Gent) twee delegees afgedankt. Tegelijk werd de toegang tot het bedrijf ontzegd aan twee delegees bij een externe kuisfirma. Stora Enso dreigde ermee het contract met de kuisfirma op te zeggen. De verantwoordelijke ABVV-secretaris mag het bedrijf eveneens niet meer betreden om in contact te treden met de ABVV-leden.

Dit arrogante patronale optreden komt er onder meer na een staking eind vorig jaar waarbij uiterst repressief werd opgetreden door het patronaat. Zelfs een tentje aan het stakingspikket moest weg na een gerechtelijke tussenkomst met dwangsommen. Er werd geëist dat er aan de piketten geen werknemers van andere bedrijven zouden staan. Het patronaat meende zich dus ook al te moeten moeien met het stakingspiket zelf!

Na deze staking werd al snel overgegaan tot het ontslag van twee ABVV-delegees. Die kregen vlak voor nieuwjaar een ontslagbrief. Blijkbaar is de directie van Stora Enso vastberaden om de vakbond op het bedrijf kapot te maken.

Betoging tegen de jacht op de delegees

Het ABVV reageerde met een betoging tegen de jacht op de delegees. Intern werd gesteld dat er zo’n 1.000 aanwezigen werden verwacht. Het waren er veel meer. Zelfs de politie had het over meer dan 2.000 betogers en wellicht waren het er zo’n 2.500. De enorme solidariteit was een belangrijk signaal om aan te geven dat het moet gedaan zijn met de aanvallen op delegees.

Uit heel het land kwamen er militanten meebetogen. Uiteraard was vooral het ABVV bijzonder sterk vertegenwoordigd, maar ook de liberale vakbond ACLVB had een opmerkelijke delegatie. Opvallend afwezig: een sterke ACV-delegatie. Het ACV riep jammer genoeg niet mee op voor de betoging en liet verstek gaan de op de betoging. Enkele ACV-militanten stapten wel mee op, waaronder ook de afgedankte ACV-delegee Maria Vindevoghel. De aanval op de twee ABVV-delegees belangt alle vakbondsmilitanten aan, los van de kleur van hun vakbond. De afwezigheid van het ACV was dan ook een enorme blunder.

Voor de betoging waren er verschillende toespraken, onder meer van de ontslagen delegees zelf. Die hadden het over de moeilijkheden die ze ondervonden met hun vakbondswerking bij Stora Enso. Daarnaast werd er ook gesproken door verschillende vakbondssecretarissen. Na de betoging werd vanop het podium ook gesproken door een vertegenwoordiger van de ACLVB.

Gefluit en boegeroep tegenover SP.a

In de toespraken van Alain Clauwaert en Mil Kooyman werd gewezen op de aanwezigheid van politici van de SP.a, waaronder Johan Vande Lanotte. Dat leidde telkens tot boegeroep door het publiek. Vanop het podium werd het voorgesteld alsof de SP.a aan onze kant zou staan en de arbeiders zou verdedigen. Na de beweging tegen het Generatiepact, wordt dat echter niet meer geslikt door veel vakbondsmilitanten. De SP.a stond mee vooraan in het doorvoeren van een aanval op de brugpensioenen. En dan zou diezelfde partij nu plots wel aan onze kant staan?

Er was wel een goede verwelkoming voor voormalig SP-parlementair Jef Sleeckx. Die stelde in een persbericht overigens dat het noodzakelijk is om te bouwen aan een "politieke vertegenwoordiging van het volk, los van de traditionele partijen".

Hoe verder?

De vakbondsstrijd moet versterkt worden door een politiek verlengstuk. Zoniet kan de regering ons steeds opnieuw asociale maatregelen opleggen en zal de vakbondsdruk om de bescherming van delegees te verbeteren op het politieke terrein steeds in dovemansoren blijven vallen.

De betoging toonde aan dat de beweging tegen het Generatiepact gevolgen heeft. De betoging was groter dan verwacht en de leiding kan niet zomaar de band met de SP.a blijven opleggen. De kwestie van een nieuwe arbeiderspartij blijft zich stellen. Een 30-tal LSP-militanten waren op de betoging aanwezig en voerden campagne rond de noodzaak van een dergelijke nieuwe arbeiderspartij.

Delen: Printen: