Splitsing metaalcentrale ABVV: protest vanuit Limburg

De dreigende opsplitsing van ABVV-Metaal is niet in het belang van de militanten en leden. Verdeeld staan we immers veel zwakker dan verenigd. Tegenover de splitsing in een Franstalige en een Nederlandstalige centrale, wordt nu ook geprotesteerd door het uitvoerend bestuur van de Algemene Centrale Limburg. In een opmerkelijke motie waarschuwt de AC voor verdeeldheid en tegen de feitelijke splitsing. "Onze macht schuilt in onze eenheid en in ons aantal", stelt de AC terecht! Hieronder vind je de motie van de AC Limburg.

Motie van de Algemene Centrale Limburg

MOTIE OMTRENT DREIGENDE SPLITSING METAALCENTRALE

Het uitvoerend bestuur van de Algemene Centrale Limburg is tegen de splitsing van de metaalcentrale CMB.

De Algemene Centrale van Limburg heeft zich altijd ingezet voor één ABVV en was mede initiatiefnemer van de succesvolle petitie ABVV1FGTB. Met belangstelling volgden wij de afgelopen maanden de evolutie binnen de Metaalcentrale van het ABVV. Nu het duidelijk is dat er tot een splitsing wordt overgegaan, neemt men een beslissing die verregaande gevolgen kan hebben voor het ABVV en de Belgische werknemers. Volgens de statuten van het ABVV kan een splitsing niet: er is maar één federale centrale per bedrijfssector. Deze structuur is niet alleen nodig, hij is ook belangrijk om de eenheid tussen de Belgische werknemers te behouden. Onze macht schuilt in onze eenheid en in ons aantal. Ook al zegt de CMB te zorgen voor een statutaire oplossing voor hun splitsing, het blijft een "feitelijke splitsing".

Natuurlijk zijn er in België verschillende regionale realiteiten op economisch vlak. Die zijn er op Vlaams en Waals regionaal niveau ook. Als er verschillen zijn tussen CMB-Vlaanderen en CMB-Wallonië op politiek en filosofisch vlak, dan kunnen dit enkel verschillen zijn binnen het kader van de doelstellingen van het ABVV. Deze verschillen mogen enkel tot een verrijkende discussie leiden maar nooit tot een splitsing. Wij pleiten niet voor eenheidsworst.

Op verschillende situaties moet men verschillend kunnen reageren. Deze moeilijke oefening doorstaat het ABVV overigens al meer dan 100 jaar. Iedereen die de splitsing goedkeurt moet beseffen dat zij het einde kan inluiden van de broodnodige eenheid van het ABVV, van de Belgische sociale zekerheid, van het gunstige statuut van de Belgische werknemers. Wie de splitsing goedkeurt neemt dus een loodzware verantwoordelijkheid op zich. Of men nu vóór of tegen een persoon is, is in deze van ondergeschikt belang.

Wij moeten ons Europees en mondiaal verenigen willen wij de strijd tegen de gevolgen van de globalisering in de economie aankunnen. In België treft het generatiepact álle werknemers. Wij roepen de instanties van de CMB, de delegees, militanten en secretarissen op om naar een oplossing te zoeken die niet tot een splitsing leidt. Wij roepen het ABVV op om actief te bemiddelen zodat onze eenheid voor de toekomst gewaarborgd blijft.

Namens het Secretariaat en het Uitvoerend Bestuur van AC Limburg,

Rob URBAIN, provinciaal secretaris

Bart HENCKAERTS, secretaris

Jan STAAL, secretaris

Gaby JAENEN, secretaris

Bart STALMANS, secretaris

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist