Selectieve aanpak van fraude en criminaliteit

Bouhouche en De Clerck

De regering kondigt aan dat ze in de komende periode de strijd tegen fraude zal opvoeren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan “uitkeringsfraude”, werklozen die volgens de strikte regels ten onrechte een uitkering genieten. Ook de strijd tegen het terrorisme wordt opgevoerd, door het invoeren van meer repressieve maatregelen. Inmiddels zien we dat er niet bepaald streng wordt opgetreden tegen de grote fraudeurs en criminelen…

Geert Cool

Familie De Clerck: 400 miljoen euro belastingsfraude

De controle van 25.000 werkloosheidsdossiers door de RVA heeft vorig jaar 9,7 miljoen euro opgeleverd. De snelheid waarmee wordt opgetreden tegen werklozen is enorm. Maar die maken uiteraard geen deel uit van de familie De Clerck. In het reeds 15 jaar durende onderzoek naar de belastingsfraude van de top van het bedrijf Beaulieu, is de beslissing over een eventuele verwijzing naar de rechtbank uitgesteld tot juni. Nochtans is er sprake van oplichting voor een bedrag van 400 miljoen euro.

Er wordt geprobeerd om aan een veroordeling te ontsnappen door een uitspraak af te dwingen inzake het overschrijden van de redelijke termijn. De trage werking van het gerecht zou er toe kunnen leiden dat één van de grootste fraudezaken ooit gewoon geklasseerd wordt zonder enig vervolg. Je moet het maar kunnen: 400 miljoen euro frauderen en niet eens veroordeeld worden!

Maar de familie De Clerck komt dan ook uit de betere kringen. Op het verjaardagsfeestje van Roger De Clerck in 1999 waren onder meer George Bush sr. en Margaret Thatcher aanwezig.

Bouhouche: verdachte Bende van Nijvel woonde op boerderij in Zuid-Frankrijk

De afgelopen periode was er een versterking van de repressieve maatregelen om de strijd tegen terrorisme aan te gaan. Een voormalige top-terrorist, Madani Bouhouche, kon evenwel genieten van een ongestoord verblijf op zijn boerderij in het zuiden van Frankrijk. Dit werd enkel bekend omdat hij overleed.

Bouhouche was nochtans niet de eerste de beste terrorist. Hij bekende – na de verjaring van de feiten – een opzienbarende diefstal van ultramoderne wapens van de anti-terreurbrigade van de toenmalige Belgische Rijkswacht op oudejaarsavond 1981. Als ex-BOB’er was hij betrokken bij een afrekening tegen zijn eigen chef, Vernaillen. Die werd op zijn thuisadres beschoten, waardoor zijn vrouw voor 40% blijvend invalide bleef. Het BOB-onderzoek naar de feiten werd geleid door Madani Bouhouche zelf…

Bouhouche kwam uit het extreem rechtse milieu dat actief was binnen de staatsveiligheid en de rijkswacht. Hij was lid van Westland New Post (WNP), waarbinnen ook Christian Smet (commissaris bij de Administratie van de Staatsveiligheid en bevoegd voor het onderzoek naar extremistische groepen in Brussel en Waals Brabant) actief was. Bij een huiszoeking vond men later heel wat extreem rechtse propaganda bij Bouhouche, onder meer een collectie foto’s van Adolf Hitler. Bouhouche wordt ook genoemd bij de moord (in de gevangenis) op WNP-leider Latinus, de moord op wapenhandelaar Juan Mendez,… Bij de rijkswacht en de staatsveiligheid zaten er tal van extreem rechtse sympathisanten en activisten die elkaar beschermden. Zelfs het hoofd van de Staatsveiligheid, Albert Raes, werd genoemd in een aantal schandalen.

De reeks aanslagen op warenhuizen begin jaren 1980 schrikte het hele land op. De gevreesde Bende van Nijvel zorgde voor een spoor van dood en vernieling. Bouhouche werd meermaals genoemd als betrokkene bij die aanslagen. Ook was het duidelijk dat er sprake was van een extreem rechts netwerk met vertakkingen naar tal van topfiguren uit het establishment. In een interview dat jaren later werd afgenomen stelde Bouhouche: “Het is natuurlijk erg, die 28 mensen die door de Bende zijn vermoord. Ik vind het zelf ook vreselijk. Maar elk jaar sterven er nog zo veel meer mensen in het verkeer. Blijven ze dààr zo over doorzeiken?”.

De afgelopen jaren kon Bouhouche rentenieren in het zuiden van Frankrijk. Zonder enige problemen met het gerecht kon de terrorist er contacten blijven onderhouden met zijn voormalige vrienden. In het zuiden van Frankrijk was Bouhouche zelfs mee actief in een verhuurbedrijf van zijn oude WNP-kompaan Weykamp.

De zogenaamde “strijd tegen het terrorisme” wordt vandaag aangewend om afluisterpraktijken gemakkelijker te maken, gemakkelijker huiszoekingen te verrichten,… Tegelijk zien we dat meer dan 20 jaar na de eerste aanslagen van de Bende van Nijvel nog steeds geen duidelijkheid is gebracht over de echte verantwoordelijken voor die golf van terrorisme. Blijkbaar gelden er bij de strijd tegen fraude en terrorisme andere regels als het vanuit het establishment zelf komt.

Delen: Printen: