Open brief van Jef Sleeckx: Steun de dokwerkers!

Hieronder publiceren we de open brief van Jef Sleeckx, voormalig SP parlementslid, waarin hij oproept voor solidariteit met de opgesloten dokwerkers in Frankrijk. Daarin verbindt hij het verzet tegen de Europese Grondwet (en het ondemocratische project van de EU op zich) met de strijd van de dokwerkers. Die verzetten zich ook reeds jarenlang tegen een poging tot liberalisering die vanuit Europa wordt opgelegd.

Breek de EURO-stilte !

Steun onze dokwerkers!

Waarde vriend(in), waarde kameraad,

Eerstdaags stemt het Vlaams Parlement als laatste in België de EU- Grondwet. Achter een muur van stilte. Zonder Uw zeg. “70% van de bevolking is voor de EU-grondwet”, zegt Verhofstadt. Een referendum durft hij niet aan. Ondertussen reist hij Europa rond om de EU uit het slop te praten. Daar wil hij België promoten als beste leerling in de Europese klas.

Maar de referenda in Nederland en Frankrijk bewijzen dat de meerderheid van de bevolking de rug keert naar deze EU. Omdat dit Europa concurrentie, werkloosheid en sociale onzekerheid oplegt.

Kijk naar de dokwerkers. Tot tweemaal toe staakten die een EU-richtlijn over de liberalisering van havenarbeid weg. Zefhandeling (matrozen lossen zelf schepen,met alle gevaren van dien) is goed voor reders en havenconcerns, maar ondermijnt de werkzekerheid en het inkomen van de dokwerkers.

Tot tweemaal toe verplichtten de dokwerkers het Europees Parlement de richtlijn van de EU-comissie weg te stemmen. Maar dat Parlement kan zelf geen wetten maken. De voorstellen van de dokwerkers en hun vakbonden kunnen niet als wet ter stemming gelegd worden. Alleen de EU- commissie heeft wetgevend initiatief. En die zal nieuwe havenrichtlijnen blijven maken om de dokwerkers te verdelen en de liberalisering op te leggen.

Zo zijn de dokwerkers het symbool van moed. Van inzicht in het Europa zoals het echt is. Maar ook van de schijndemocratie van de EU-instellingen. Wanneer de EU-grondwet toch doorgang vindt zullen de dokwerkers elk jaar opnieuw hun recht moeten gaan opeisen in Straatsburg of Brussel.Zonder dat hun verkozenen hun rechten als wet kunnen voorstellen. Deze grendel op de democratie willen Verhofstadt, alle regeringen en alle partijen die zich op de democratie beroepen met deze EU-grondwet gesloten houden. Vandaar de stilte. Vandaar de haast om een Grondwet die dood verklaard is, door het parlement te jagen. Zonder referendum.

20.000 mensen, Vlamingen, Walen, Brusselaars, jong en oud, vrouwen en mannen ondertekenden een verzoekschrift van Georges Debunne, Lode Van Outrive en mijzelf om te worden gehoord in het Vlaams Parlement. Wij drieën konden onze zeg hebben als burgers in het Vlaams Parlement. Alle partijen hebben beleefd geluisterd. Maar de wil om jullie te betrekken in het debat over de EU-grondwet was niet aanwezig.

Vandaag ben ik bezig om mij met Georges Debunne en Lode Van Outrive te beraden over de lessen die daaruit moeten getrokken worden. En over de politieke initiatieven die moeten genomen worden. Toen de vakbonden staakten tegen het generatiepact werden wij immers druk bevraagd om de rug te keren naar de regering en de traditionele partijen.

Daarom wens ik beroep te doen op Uw steun:

Op een druk bijgewoonde vergadering van vakbonders, actieve basismensen van diverse invalshoeken en gezindten in Gent op 1 februari is mij steun beloofd. Men wil daar actie voeren wanneer de EU-Grondwet gestemd wordt. Ik roep iedereen op dit voorbeeld te volgen en mij te kontakteren met het oog op gelijkaardige initiatieven in andere provincies In samenspraak met de dokwerkers en hun organisatie zal ik op 14 februari een bezoek brengen aan onze vrienden die in de gevangenis zitten na de betoging in Straatsbrug. Deze kameraden moeten vrij komen. Zij verdienen onze steun en ik roep op hen financieel te steunen op vakbondsrekening 132-5049503-15. Verspreid deze brief in Uw omgeving. Tientallen mensen die met ons de rug keerden tegen de EU-grondwet en het generatiepact halen met deze brief geld op voor hen .

Met vriendelijke groeten,

Jef Sleeckx

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist