Home / Op de werkvloer / Metaal / Doosan. Bedrijf bezet na aankondiging sociaal bloedbad

Doosan. Bedrijf bezet na aankondiging sociaal bloedbad

Del_02De arbeiders van Doosan in Frameries (Henegouwen) kregen op maandag 1 september een harde slag te verwerken. Van de ene dag op de andere kondigde de directie aan dat de productie van graafmachines wordt gestopt. Hierdoor verdwijnen 313 van de 330 jobs. Er wordt enkel gerekend op 20 tot 25 overblijvende werknemers om het productiematerieel dat vanuit Zuid-Korea werd geïmporteerd te verkopen. Doosan is een Zuid-Koreaans bedrijf.

Artikel door Stéphane Delcros

Er zijn 313 jobs op directe wijze bedreigd, maar daar komen er nog heel wat indirecte jobs bij. Na de aankondiging van het herstructureringsplan was meteen duidelijk dat onderaannemers geen goederen meer moeten leveren, wat nogmaals enkele honderden jobs op de helling zet. Als ook de gezinnen van de getroffen arbeiders worden meegerekend, ligt het aantal mensen dat getroffen wordt een pak hoger.

Bij deze aankondiging valt vooral de arrogantie en het openlijke verraad van het patronaat op.

Leugens

Na de aankondiging ging de directie meteen over tot verklaringen in de massamedia. Deze verklaringen werden zonder enige nuance en zonder nader onderzoek verspreid. Zo werd verklaard dat het bedrijf in Frameries sinds 2008 met verlies draait en dat dit verlies sinds 2010 ongeveer 70 miljoen euro bedraagt.

Volgens de arbeiders gaat het om leugens. Zij horen al jarenlang dat de fabriek in Frameries winst maakt. De PVDA had het in een artikel over 8,6 miljoen in 2012 en 4,8 miljoen in 2013. Die cijfers lijken bevestigd te worden door de Europese directie van de groep die op 16 juli nog een verklaring aflegde over de cijfers van de groep in Europa.

Gemeenschap bestolen

Hetzelfde artikel wijst op de belachelijk lage belastingtarieven die door Doosan werden betaald. Het ging om 1,03% en 2,14% vennootschapsbelasting in 2012 en 2013. Tegelijk werd op de kap van het personeel bespaard, onder meer door de afgelopen maanden met economische werkloosheid te functioneren. Dat was het gevolg van de overdracht van de markten van het Midden-Oosten en Afrika naar het moederbedrijf in Zuid-Korea. Als we ook nog eens rekening houden met de 730.000 euro publieke subsidies die het bedrijf de afgelopen twee jaar genoot, is het helemaal duidelijk dat de aandeelhouders van Doosan de eigen zakken hebben gevuld – er zou maar liefst 9,5 miljoen euro uitgekeerd zijn – op de kap van het personeel en de gemeenschap.

Maneuvers

Sinds de aankondiging van het plan had de directie het meermaals over ‘diefstal’ en ‘vandalisme’ in de werkplaatsen. Het ‘vandalisme’ had betrekking op wat kantoorgerief. Inzake de vermeende ‘diefstal’ moet opgemerkt worden dat de directie in de dagen voor de aankondiging van afgelopen maandag overging tot het verplaatsen van 200 graafmachines naar andere sites, er blijven er slechts een tiental over in Frameries. Ongetwijfeld voorzag de directie dat het personeel de sluiting niet zomaar zou aanvaarden en mogelijk zou overgaan tot een bezetting van de fabriek.

Om de arbeiders om de tuin te leiden, ging de directie recent nog over tot de bestelling van nieuwe t-shirts voor iedereen. Het bedrijf werd ook uit de economische werkloosheid gehaald. Er was opnieuw een volledige bezetting met goede perspectieven voor het behoud van de werkgelegenheid.

De arbeiders reagerenDel_03

 

Sinds maandag zijn de arbeiders in staking. Het bedrijf wordt bezet en de arbeiders eisen dat de directie uitleg komt verschaffen. Er waren op drie dagen tijd al twee algemene personeelsvergaderingen om collectief te discussiëren over elke nieuwe ontwikkeling en om de strategie voor de komende dagen uit te zetten. De arbeiders staan voor een lange periode van onderhandelingen in het kader van de procedure van de wet-Renault bij collectief ontslag. Tijdens deze periode zal iedere vorm van solidariteit van de bevolking en van delegaties van andere bedrijven in de regio of de sector van belang zijn.

Geld genoeg om alle jobs te behouden

Een staking met bedrijfsbezetting is een belangrijke methode om het volledige personeel te betrekken in ene confrontatie met de directie. Uiteraard begrijpen we eisen zoals de terugbetaling van de publieke subsidies en de fiscale cadeaus die in de zakken van de aandeelhouders zijn verdwenen. De enorme publieke steun aan dit bedrijf dat zo’n sociaal bloedbad aanricht, is een schande. Maar we mogen onze eisen niet daartoe beperken. We mogen het jobverlies niet aanvaarden. Regionale en interprofessionele acties en betogingen kunnen deze defensieve strijd omvormen tot een offensieve beweging die opkomt voor het behoud van elke job en de intrekking van het herstructureringsplan. Er is geld genoeg om alle jobs en lonen te behouden, ook voor het personeel met contracten van bepaalde duur, zelfs indien de arbeidstijd naar beneden moet herzien worden bij eventuele verminderingen van bestellingen.

De gevestigde partijen stellen nu dat ze de arbeiders van Doosan willen ondersteunen. Ze willen vooral een akkoord onderhandelen tussen personeel en directie. De duizenden arbeiders van ArcelorMittal kunnen getuigen wat ze aan dergelijke ‘steun’ hadden. De politici weten dat het behoud van alle jobs en van de know-how enkel kan door de productiemiddelen te nationaliseren. Dat vereist een confrontatie met de patronale vrienden, een scenario waar de gevestigde politici helemaal niet tot bereid zijn. Nochtans is het enkel mogelijk om de belangen van de meerderheid van de bevolking te verdedigen indien de sleutelsectoren van de economie onder democratisch beheer en controle van de werkenden en de gemeenschap worden geplaatst.

Del_01