En toen was geweld door een gemeenteraadslid van het VB geen nieuws meer…

vbOpmerkelijke toestanden in Houthalen-Helchteren. Het laatste overblijvende gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in deze gemeente – er waren er twee verkozen, maar een verkozene stapte uit de partij – werd opgepakt en belandde in de cel na een vechtpartij met agenten die hem tegenhielden op de weg. Op 22 augustus besliste de raadkamer dat de man zeker nog een maand aangehouden blijft.

VB-gemeenteraadslid Gert Londers ging door het lint en herhaalde dit in het politiekantoor nog eens. Bij het geweld raakten drie agenten gewond, één van de agenten was drie weken werkonbekwaam. Het lokale kopstuk van het Vlaams Belang moest naar de gevangenis van Hasselt. Het Vlaams Belang zelf reageerde niet op de kwestie.

Dat sommige VB’ers al eens losse polsen hebben en de vuisten laten spreken, is algemeen geweten. Doorgaans werden dergelijke gevallen in de media opgepikt en moest het Vlaams Belang zich steeds distantiëren. Nu gebeurde dat aanvankelijk niet. Zelfs het feit dat het VB-gemeenteraadslid betrapt werd op het bezit van joints, bleek geen reden voor een publieke verklaring. Er waren twee weken nodig om aan te kondigen dat Londers uit de partij werd gezet.

Als het Vlaams Belang niet meteen reageert, is dat wellicht niet enkel toe te schrijven aan het feit dat er qua personeelsbestand wel enige problemen opduiken na het collectief ontslag van een groot aantal medewerkers. Het is ook een uitdrukking van een zekere medialuwte. De belangstelling voor het Vlaams Belang is afgenomen waardoor ook uitspattingen minder aan bod komen. Moesten dezelfde feiten zich voorgedaan hebben met een gemeenteraadslid van de N-VA, de kranten zouden extra bijlagen gepubliceerd hebben.

Natuurlijk is het positief dat de aandacht voor het Vlaams Belang fors verminderd is. Maar dat omvat ook risico’s. Het betekent immers dat de radicalere groepen in de marge van het VB, de oude knokploegen, meer ruimte zullen krijgen om ongestoord hun activiteiten aan de dag te leggen. Mogelijk komt het niet zo ver, maar het is zeker niet uit te sluiten. De frustraties bij groepen als NSV zullen wellicht niet minnetjes zijn. Dat kan tot demoralisatie leiden, maar ook tot radicalisatie en een zekere steun voor de politieke koers van pakweg Gouden Dageraad. De afgelopen maanden vielen al signalen in die richting op te merken in bepaalde NSV-kringen.

Antifascisten moeten dan ook waakzaam blijven. Het is niet omdat extreemrechts buiten de media valt, dat het volledig van de kaart geveegd is. De electorale positie is fors ondermijnd en dat heeft verregaande financiële gevolgen, maar de ruimte voor extreemrechtse standpunten is niet verdwenen. De maneuvreerruimte voor de radicalere tendensen kan door de medialuwte bovendien groter zijn. Aan ons om die ruimte te beperken op basis van blijvende mobilisatie en antifascistisch verzet!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist