Pakistan: protest naar aanleiding van politiegeweld tegen protesterende leraars

In Multan, Pakistan, organiseerde de Trade Union Rights Campaign Pakistan (TURCP) een protestactie tegen het politiegeweld dat werd gebruikt tegenover protesterende leraars. We voerden actie met een 35-tal vakbondsmilitanten en protesteerden tegen het gewelddadige optreden tegenover een vreedzame betoging van de leraars.

Asif Ali, Multan, Pakistan

Op 24 januari viel de politie van Multan (de grootste stad in een regio waar de etnische groep van Seraiki, een minderheid in Punjab, een meerderheid van de bevolking vormt) een vreedzame betoging van de lerarenvakbond aan. Meer dan 200 leraars werden opgepakt. De politie gebruikte matrakken om de leraars aan te pakken voor ze werden opgepakt. De leiders van de lerarenvakbond – Jan-e-Alam, Rana Waliat Ali en Mehar Mukhtar – werden opgepakt en vastgehouden in het politiekantoor.

Nadien werden de huizen van leraars binnengevallen, waardoor ook de familie van de vakbondsleden werd lastig gevallen.

De opgepakte leraars werden ’s avonds terug vrijgelaten nadat andere vakbonden met solidariteitsacties dreigden. De TURCP nam deel aan bijeenkomsten van de verschillende vakbonden en suggereerde om onmiddellijk een betoging te organiseren.

We trokken naar de verschillende politiekantoren waar leraars werden vastgehouden om onze solidariteit met de gearresteerden te tonen. De opgepakte leraars stelden zich bijzonder militant op.

De lerarenvakbond heeft aangekondigd dat het verder campagne zal voeren tot haar eisen volledig worden ingewilligd. Er wordt geprotesteerd tegen het feit dat de lang uitgestelde promoties niet worden doorgevoerd en er wordt ook geprotesteerd tegen onnodige verplaatsingen van leraars naar andere steden. Er wordt ook geëist dat de regionale verantwoordelijke voor het onderwijs in Multan wordt verwijderd wegens zijn anti-lerarenbeleid.

De TURCP in Lahore steunde de acties met een persbericht waarin de arrestaties werden veroordeeld. We veroordelen het gebruik van matrakken tegen de leraars en zien dit als een inbreuk op de democratische rechten. De vakbonden hebben het recht om betogingen te organiseren, naast publieke meetings en stakingen, om zo op te komen voor hun standpunten. De huidige regering die wordt geleid door het leger, heeft echter geen respect voor de fundamentele rechten van de arbeiders.

Delen: Printen: