De verruimers van het Vlaams Belang: de wanhoop van Hugo Coveliers

Het kartel van de beweging van Coveliers met het Vlaams Belang neemt vaste vormen aan. Senator Coveliers stelt dat de samenwerking met het VB vlot verloopt, zeker omdat het VB-programma volgens Coveliers heel wat liberale klemtonen legt. Coveliers kondigde tevens aan dat er sterke kandidaten zijn voor zijn beweging: onder meer Willy Vermeulen (die in 2001 lid werd van het Vlaams Blok) en de onvermijdelijke Hendrik Boonen. Die laatste komt na een tiental andere partijen (de laatste was een Belgicistisch-nationalistische formatie) terug thuis bij het Vlaams Belang dat hij destijds verliet omdat het te braaf was.

Geert Cool

Coveliers stelt in een interview met de Gazet van Antwerpen trots twee nieuwe “kandidaat-mandatarissen” van zijn beweging VLOTT voor: Willy Vermeulen en Hendrik Boonen. Boonen was onder meer actief in Rossem, Nieuwe Partij, VU, WOW, PNP, Fervent Nationaal, Liberaal Appel,… We kunnen enkele partijen vergeten zijn, maar volgens onze telling is Boonen toe aan zijn dertiende partij! Dat kan tellen, maar wie weet is de dertiende keer wel de goede keer…

Bij de verkiezingen van 2004 stond Boonen op de Belgicistische lijst “Fervent Nationaal” dat zich verbond met het Franstalige Front National van Daniël Féret. Aan die samenwerking kwam, in de beste Belgische FN-tradities, al snel een einde. De Nederlandstalige FN-lijst haalde geen verkiezingsdoorbraak, en liet zich vooral opmerken met haar racisme. Zo stelde FN-woordvoerder Verlinden op een bepaald ogenblik: “Wij zijn tegen paars. Maar eigenlijk tegen alle kleurpartijen. En ook tegen de kleurlingen, jawel. Walen en Vlamingen moeten als broer en zus de eigen identiteit verdedigen tegen een islamitische overrompeling.”

Het Front National (FN) en Fervent Nationaal (dat inmiddels lijkt te zijn opgesplitst in de heroprichting van de oude “Nieuwe Partij” en de “Nationale Unie) hebben een uitgesproken Belgicistisch karakter. Nochtans komt Boonen met zijn toetreding bij het VLOTT van Coveliers in een kartel terecht met het uitgesproken Vlaamsgezinde Vlaams Belang. Welk standpunt zal Boonen nu aannemen: een Belgicistisch of een Vlaamsnationalistisch? Die vraag is even open als de speculatie over de partij waarbij Boonen na het VLOTT zal toetreden.

Alleszins zal Boonen nu samen met het Vlaams Belang op de lijst staan. Daarmee komt hij thuis bij een partij waarvan hij reeds lid is geweest. Dit werd destijds bevestigd door Dewinter zelf. Boonen verliet het Vlaams Blok omdat die partij volgens hem “te braaf” was. Dat was gezien het VMO-verleden van Boonen niet zo verwonderlijk. Nu komt hij er terug langs de achterpoort van VLOTT en wordt hij door Coveliers aangehaald als “kandidaat-mandataris”. Blijkbaar is Coveliers wel bijzonder wanhopig in zijn zoektocht naar politieke medestanders…

Eén van de partijen waartoe Boonen ooit behoorde schreef in haar propaganda: “Moeten wij het begrip ‘racisme’ als negatief aanvoelen? Het antwoord is duidelijk neen (…) Wanneer wij toelaten dat migranten verkozen worden, dan is Vlaanderen binnen de tien jaar een satellietstaat van de islamcultuur.” Een andere trok in 1988 naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan “Maak van Borgerokko opnieuw Borgerhout”.

De overstap van Willy Vermeulen naar VLOTT van Coveliers is nogal vreemd. Na de vorige verkiezingen verklaarde Vermeulen nog dat hij wel heil zag in het Vlaams Blok, “Het Vlaams Blok is voor mij als burger de enige partij die mij in Antwerpen kan vertegenwoordigen”. Waarom dan via VLOTT naar het VB stappen? Bood dat meer mogelijkheden op een betere plaats op de VB-lijst waar Vermeulen sowieso zou zijn terechtgekomen?

Vermeulen was eerder actief in de PNPb van Paul Marchal (waar toen ook Hendrik Boonen actief in was), trok in 2000 naar de Antwerpse kiezer met een eigen lijst, maar verklaarde na 2000 dat hij aansluiting zocht bij het Vlaams Blok. Op 10 januari 2001 verscheen in verschillende kranten dat Vermeulen lid werd van het VB…

De verruimers die Coveliers meebrengt naar het Vlaams Belang zijn dus zelf Vlaams Blokkers met een bedenkelijke reputatie op het vlak van politieke stabiliteit. Weddingschappen inzake de vijftiende partij van Hendrik Boonen (wellicht bij de parlementsverkiezingen van 2007) worden nu geopend!


Opsomming van partijen waartoe Boonen ooit behoorde (in alfabetische volgorde): Fervent Nationaal, Liberaal Appel, Nieuwe Partij, PNPb (partij van Paul Marchal), Partij voor de Kleine Man, PVCS (anti-abortuspartij), Rossem, Sociaal Republikeins Front, Unie voor Democraten/Democratische Unie, VLOTT, Vlaams Blok, Volksunie, Waardig Ouder Worden. Wie nog extra partijen kent, mag dit steeds melden aan onze redactie (redactie@lsp-mas.be)!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist