Neen aan de splitsing van de CMB!

Sinds enige tijd gaan er binnen de Metaalcentrale van het ABVV stemmen op om de centrale te splitsen in een Nederlandstalige en een Franstalige vleugel. De Brusselse afdeling zou zich aansluiten bij de Franstalige vleugel.

Een CMB-militant

Nadat Trends “onthulde” dat CMB-voorzitter Herwig Jorissen op zeventienjarige leeftijd lid was van het VMO, was het hek van de dam: de stok achter de deur was gevonden. Franstalige secretarissen vonden dat Jorissen onmiddellijk moest aftreden, bij de Nederlandstaligen was er onbegrip over de halsstarrige houding van de Franstalige collega’s. Samenwerking tussen de nationale en provinciale secretarissen was onmogelijk geworden.

De Franstaligen eisten reeds voor het Statutair Congres van april 2005 meer macht en geld. Op dat congres werd beslist om voor eind maart 2006 een Bijzonder Congres te houden. Wordt daar de unitaire Metaalbond verdeeld?

Eén vraag rijst: wie wordt beter van een splitsing? De leden? De militanten? Verschillende vakbondsdelegaties schreven een motie tegen de splitsing, maar achter de schermen gaan de voorbereidingen tot het verdelen van de financiële middelen en roerende en onroerende goederen van start.

Tijdens de komende weken worden op syndicale raden de militanten geconsulteerd. Tegenstanders van de splitsing hopen tijdens die vergaderingen hun collega’s te overtuigen om tegen een splitsing te stemmen. Of zal de opdeling reeds achter de schermen voltooid zijn?

De militanten van Caterpillar Grimbergen zijn vierkant tegen een opdeling en begonnen een weblog. Zij stellen dat zolang de sociale zekerheid een federale materie is en zolang er nationale interprofessionele akkoorden worden afgesloten, er geen enkele reden is om de CMB te splitsen.

De initiatiefnemers hopen dat vele syndicale delegaties, afgevaardigden, militanten en leden een motie of reactie publiceren op deze weblog.

Het adres van de weblog is samen-ensemble.blogspot.com

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist