Antwerpen: brede steun voor mensen zonder papieren

Terwijl zowat het volledige politieke establishment de kaart van repressie trekt, komt er ook steeds meer steun voor de mensen zonder papieren. Nu wordt zelfs vanuit het bisdom Antwerpen steun verleend aan een oproep om te betogen tegen het uitwijzingsbeleid. De Antwerpse betoging van het actiecomité HOP vindt plaats op woensdag 15 februari om 16u op de Groenplaats in Antwerpen en wordt gesteund door een aantal scholen, kerkgemeenschappen, actiegroepen,…

De discussie over vluchtelingen en mensen zonder papieren wordt veelal gedomineerd door berichten over repressie en uitwijzingen. In Antwerpen waren er verschillende repressieve acties van de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit beleid wordt gesteund door de bonte coalitie, terwijl het VB vanuit de oppositie eist dat er nog harder wordt opgetreden. Tegenover al deze repressie, is er echter ook verzet. Een aantal mensen zonder papieren organiseert zich in een eigen comité, UDEP. Daarnaast worden verschillende solidariteitscampagnes opgezet die een brede steun krijgen.

Daarbij is het opvallend dat zelfs het bisdom zich nu uitspreekt. Bisschop Paul Van den Berghe stelde in de media: "De regering zou een ‘humane amnestie’ moeten doorvoeren en verblijfsrecht geven aan ingeburgerde sans-papiers". Daarmee onderschrijft hij het standpunt van het actiecomité HOP (Hoop-op-papieren) dat pleit voor een "humane amnestie". Verschillende scholen uit het katholieke net steunen de oproep om op 15 februari te betogen. De bisschop steunt dit en stelde: "Onze voorouders zijn toch ook wegens de armoede vertrokken. Ik heb zelf verre familieleden die naar Canada en de VS zijn getrokken. Migreren is een principieel mensenrecht, net zoals het een recht is om niet te hoeven migreren. Dat iedereen zijn kinderen kan zien opgroeien in een veilig en welvarend land."

Deze uitspraken zorgden reeds voor een open brief van zowel minister Dewael als VB-woordvoerder Philippe Van der Sande. Die vinden het schandalig dat de bisschop het opneemt voor mensen-zonder-papieren. Nochtans wordt niet bepaald een radicaal standpunt ingenomen door het actiecomité HOP of door de bisschop. Er wordt bijvoorbeeld niet gepleit voor een algemene regularisatie. Er wordt eigenlijk enkel gezegd dat mensen niet vluchten voor hun plezier en dat daar rekening mee moet worden gehouden.

Het Actiecomité HOP heeft inhoudelijk veel beperkingen, maar het opentrekken van de discussie over asielrecht is wel een stap vooruit. Er wordt immers duidelijk gemaakt dat de repressieve retoriek van zowat alle traditionele partijen niet de enige visie is op vluchtelingen.

Ons standpunt gaat uiteraard wel wat verder. Wij stellen dat er nood is aan een regularisatie van de mensen zonder papieren. Tegelijk komen wij op voor een alternatief op het huidig systeem, zodat we de verantwoordelijken voor het vluchtelingenprobleem kunnen aanpakken. Mensen vluchten niet voor hun plezier, maar omwille van de economische en politieke situatie in hun landen. Het huidig beleid dient enkel de belangen van de multinationals en de grote bedrijven, waardoor het voor een meerderheid van de wereldbevolking leidt tot armoede en miserie. Wij komen op voor een socialistisch alternatief waarbij de multinationals worden aangepakt, en niet hun slachtoffers.

> Website van de actie "Hoop Op Papieren"

Delen: Printen: