In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).


Waarom ik lid werd

“Het gaat slecht met de wereld”, “De samenleving is niet meer wat ze was” of nog “Er is nood aan verandering.” Het zijn uitspraken die we vaak horen en soms zeggen we het zelf. Maar er is vaak (en spijtig genoeg) een wereld van verschil tussen wat gezegd wordt en wat we zien. De greep van het kapitalisme wordt steeds groter en verplettert onze sociale verworvenheden door een steeds absurder besparingsbeleid dat verregaande gevolgen heeft voor de bevolking. Hoe meer mensen rond me met enige ironie zeggen dat het ‘goed is om de wereld te willen veranderen’, hoe meer ik het belang van sociale bewustmaking en strijd inzie.

Dat is het vertrekpunt. We moeten mensen bewust maken, iedere persoon kan de balans doen overwegen. Het is door zandkorrels samen te brengen dat een duin ontstaat! Op deze basis kunnen we bouwen aan massastrijd en een front van verzet om van samenleving te veranderen.

Dat is waarom ik bij LSP aansloot, dat is waarom ik de strijd mee aanga.

Céline, Namen


Waarom ik lid ben

Het stukje van Morgane in deze rubriek vorige week inspireerde een lezer om een tekstje te sturen waarom hij lid is. Ook andere leden, zowel nieuwe als oudere, mogen gerust dit voorbeeld volgen.

“Ik ben niet gebonden aan een kleur wat politiek betreft, maar het enthousiasme dat bij LSP leeft om de kleine vrouw en man niet te vergeten, is tegen de stroom van massa inroeien en op straat je stem laten horen.  Een voordracht beluisterd, in een betoging meegewandeld, aan een quiz meegedaan het voorbije jaar, tegenover de inzet van de vele vrijwilligers is dit een druppel op hete plaat. De eerlijkheid en spontaneïteit van m’n jongere collega bewoog mij ertoe om vorig jaar ongedwongen lid te worden, die mentaliteit vind ik jammerlijk niet vaak terug bij m’n andere collega’s.  Als je hoort hoe iemand zo aan de goede zaak voor iedereen wil werken, kan je enkel maar helpen toejuichen. De wisselwerking waarbij de een van de ander wil leren, dat getuigt van begripvolle mentaliteit.”


Palestina betoging

Afgelopen zondag was er in Antwerpen een betoging tegen het bloedbad en de blokkade in Gaza. De media hadden het over 250 aanwezigen. Op de betoging was er ook een delegatie van LSP aanwezig met pamfletten, affiches en kranten. Onze militanten verkochten 7 exemplaren van De Linkse Socialist.

Hiernaast een foto vanop de betoging, een foto door MediActivista.


Strijdfonds

LSP is volledig afhankelijk van de steun die we onder leden en sympathisanten ophalen. De burgerij beschikt over haar politieke instrumenten en voorziet hen van de nodige middelen. Dat zijn veel meer middelen dan diegene waar wij over beschikken. Wij doen het met de beperkte middelen die we zelf ophalen. Steun onze werking, maak onze interventies in acties mogelijk en zorg ervoor dat we een grotere rol kunnen spelen in strijdbewegingen. Dat kan door actief mee te werken met LSP en ook door ons financieel te steunen.

Ons strijdfonds omvat de steun die we elke drie maanden op straat en met sociale activiteiten willen ophalen. Deze zomer trokken we onder meer naar tal van festivals met antiracistisch materiaal en voerden we ook campagne tegen de oorlog in Gaza of nog tegen de geplande besparingen. Het najaar belooft warm te worden inzake ongenoegen en mogelijk ook strijd. Een goed moment om ons te steunen, schrijf je bijdrage over op BE69 0012 2603 9378 van LSP. Waarom maak je er geen maandelijkse steun van minstens 2 euro van? Dan sturen we meteen ook onze krant op.

Hieronder de cijfers van ons strijdfonds in het derde kwartaal van 2014 (juli-september).

 1. Henegouwen en Namen: 188%
 2. Vlaams Brabant en Limburg: 75%
 3. Oost- en West-Vlaanderen: 57%
 4. Antwerpen: 43%
 5. Brussel en Waals-Brabant: 24%
 6. Luik en Luxemburg: 13%
 7. Nationaal: 46%

Totaal: 6.233,88 of 57%


Septemberkrant

De septembereditie van ‘De Linkse Socialist’ gaat morgen op de post voor de abonnees. Het is een krant met uiteraard heel wat aandacht voor de nooit geziene aanval die op onze levensstandaard wordt gepland. We staan stil bij de maatregelen die er aan komen, maar ook op het verzet ertegen. Hoe kunnen we dat verzet het beste organiseren, met welk programma kunnen we dat doen? We blikken ook terug op hoe de vorige rechtse regering in de jaren 1980 aan haar einde kwam. Een specifiek onderdeel van de besparingen waar jongeren ongetwijfeld tegen in verzet zullen komen, is de verhoging van het inschrijvingsgeld. We dienen de voorstanders van die verhoging van antwoord. Op internationaal vlak stond de oorlog in Gaza en meer algemeen de toename van conflicten en inter-imperialistische spanningen de afgelopen periode centraal. We gaan hierop in en kijken ook welke lessen we uit de Eerste Wereldoorlog kunnen trekken. Veel leesplezier!

Abonnees die hun krant voortaan ook digitaal willen krijgen, kunnen ons contacteren via redactie@socialisme.be. Dan sturen we de pdf en tekst-versies van de krant iedere maand via e-mail en volgt nadien uiteraard ook de papieren versie.

Inhoud:

 1. Nooit geziene aanval op index, onderwijs, sociale zekerheid, openbare diensten, stakingsrecht,… Enkel een massabeweging kan dit stoppen!
 2. Harde besparingen in zachte sectoren || Homans versus de sociale huurders || Neen aan de boterhamtaks
 3. Afbraakbeleid beantwoorden met verzet en socialistisch alternatief || Is besparen de enige optie? || Zo gezegd
 4. Geen minimumdiensten, maar recht op actie voor maximale dienstverlening || Libre Parcours presenteert rekening: 3.500 personeelsleden tekort levert directie minstens 105 miljoen euro per jaar op || Kort
 5. Loononderhandelingen in het najaar… Opgelet, zwakheid zet aan tot agressie! || Kort
 6. Negen vragen over het referendum over Schotse onafhankelijkheid || Ferguson (VS) in opstand na neerschieten Michael Brown
 7. Dossier over de algemene aanval op onze levensstandaard
 8. Federaal. Regering-Peeters wil 17 miljard besparen || Brussel. Naar vijf jaar van tekorten en besparingen met Vervoort II ||Wallonië. Regering Magnette-Prévot zal het vuile werk doen
 9. Vlaanderen. Bourgeois I zet de aanval in || Hoe de vorige rechtse regering werd gestopt
 10. Enkel massale actie kan de imperialistische conflicten stoppen
 11. 100 jaar na de grote slachting blijft dreiging van oorlog
 12. Boek: ‘De afluisterstaat’ van Glenn Greenwald
 13. Partijnieuws
 14. De voorstanders van een verhoging van het inschrijvingsgeld van antwoord gediend
 15. Franstalig onderwijs. Staatsexamen zal ongelijkheid nog versterken || Nationale betoging op 9 november. International verzet tegen racisme en kapitalisme || Rechtse studenten provoceren
 16. Geen verhoging van het inschrijvingsgeld! Democratisch en kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen