f35De afgelopen dagen kregen we het ene besparingsnieuws na het andere. Alles zal duurder worden, van de kinderopvang over het onderwijs tot de gezondheidszorg, het kopen van een huis tot opvang in een bejaardentehuis. Correctie: voor ons wordt alles duurder, terwijl anderen steeds meer cadeaus krijgen.

Het patronaat vindt dat 2 miljard euro als extraatje maar mager is, zelf dachten ze eerder aan een bedrag van rond de 8 tot 9 miljard euro. Dat stelde journalist Alain Mouton in het zakenblad Trends op basis van de eisen die Voka en andere patroonsorganisaties voor de verkiezingen naar voor brachten. Een cadeau is goed, een nog groter cadeau natuurlijk veel beter. Op patronale inhaligheid staan evenwel geen grenzen.

En de besparingsaankondigingen worden nu nogmaals doorbroken voor nieuws van extra uitgaven. De federale onderhandelaars stemmen in met de aankoop van F35’s om de bestaande F16-vliegtuigen te vervangen. Die zijn verouderd en niet aangepast voor de modernisering van de kernbommen die de Amerikaanse overheid wil doorvoeren. Dat er op Kleine Brogel kernwapens liggen, wordt niet officieel erkend maar iedereen weet het. De aankoop van F35’s is noodzakelijk door de modernisering van de Amerikaanse kernwapens.

Bijgevolg willen de onderhandelaars voor een rechtse regering minstens 6 miljard euro uitgeven aan nieuw oorlogstuig. Minister van Defensie De Crem (CD&V) pleit al jaren voor de aanschaf van F35 Joint Strike Fighters die minstens 150 miljoen euro het stuk kosten. De regering zou er 40 aankopen. (In de media viel het cijfer van 4 miljard euro, maar 40 vliegtuigen van 150 miljoen euro het stuk brengt ons nog steeds op 6 miljard euro, of staan de F35’s in de solden?) Ter vergelijking: de verhoging van de tarieven voor kinderopvang die de Vlaamse regering wil doorvoeren moeten 133 miljoen euro opleveren en het afschaffen van de subsidies voor animatie in de zorgcentra 110 miljoen euro. Beide harde besparingen kosten dus minder dan één van die oorlogstuigen die de regering wil aanschaffen.

In oktober vorig jaar was er nog een grote manifestatie tegen kernwapens waarbij ook een opiniestuk werd opgemaakt onder de titel ‘Time to go’. Het had betrekking op de kernwapens van Kleine Brogel en het werd ondertekend door prominenten van alle partijen die nu onderhandelen over een rechtse regering (Jean Luc Dehaene van CD&V, Louis Michel van MR, Piet De Bruyn van N-VA, Annemie Neyts van Open Vld). In het stuk werd uitdrukkelijk vermeld dat de F35 aankopen het resultaat is van de modernisering van de Amerikaanse kernwapens en zoals de titel van het stuk suggereerde, kantten de ondertekenaars zich tegen het behoud van die kernwapens. Nu weten we eens te meer wat de ondertekening van dergelijke opiniestukken waard is voor de gevestigde partijen.

Dat is een reden te meer om ons niet op hen te baseren in de strijd tegen oorlog en massavernietigingswapens die ook ons kunnen vernietigen. Het lobbyen bij het establishment levert enkel holle beloften op, bewegingen van onderuit zijn nodig om de druk reëel uit te bouwen en de aanschaf van oorlogstuig tegen te houden.

Met de 6 miljard voor de F35’s kunnen een pak sociale maatregelen gerealiseerd worden en kunnen een hele reeks harde aanvallen op onze levensstandaard gestopt worden. De regering kiest ervoor om dat niet te doen. In plaats van de sociale behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal te stellen, wordt liever geluisterd naar de militaire dictaten van de NAVO. Het wordt tijd dat België uit de NAVO stapt en wereldwijd opkomt voor vrede.

Met de oorlog in Gaza, het geweld in Irak als blijvend gevolg van de invasie in 2003, de regionale instabiliteit in Syrië of Libië, de burgeroorlog in Oekraïne en bijhorende handelsoorlog tussen Rusland en het Westen, wordt het duidelijk dat oorlogen niet tot het verre verleden van 100 jaar geleden behoren. Een nieuwe wereldoorlog staat misschien niet meteen op de agenda, maar groeiende regionale conflicten wel.

Daartegenover is er nood aan massaal verzet van onderuit dat zich kant tegen vervolging, bezetting, discriminatie, uitbuiting, onderdrukking en kapitalisme. Massaal verzet in de vorm van organisaties van de arbeidersbeweging en jongeren die opkomen voor hun gezamenlijke belangen, gaat onvermijdelijk regelrecht in tegen oorlog en geweld. Dit is niet alleen voor Palestina of Oekraïne het geval, ook hier moeten we ons organiseren.

Verzet tegen de aanschaf van de F35’s kan daar een belangrijk onderdeel van vormen. Zeker op een ogenblik dat ons levensstandaard op nooit geziene wijze onder vuur ligt, is de aanschaf van dit oorlogstuig een provocatie van een establishment dat zich alles denkt te kunnen veroorloven. Hoog tijd om hen van antwoord te dienen!