Ziekenhuizen worden onbetaalbaar. Prijzen stegen met 41% op 6 jaar

Een studie van de Christelijke Mutualiteiten (CM) over de ziekenhuiskosten stelt dat de prijzen die worden betaald door de patiënten bijzonder snel toenemen. Op 6 jaar tijd stegen de kosten ten laste van patiënten met maar liefst 41%! Per opname in een ziekenhuis steeg de gemiddelde prijs van 334 tot 471 euro.

De CM deed een onderzoek onder 500.000 leden die in 2004 werden opgenomen in een ziekenhuis. De grote groep die werd onderzocht, maakt dat de resultaten van het onderzoek moeilijk kunnen worden betwist. De inhoud van die resultaten is schokkend.

In 2004 stegen de kosten voor patiënten met 4% in vergelijking met het jaar ervoor, maar in vergelijking met 1998 is er al een stijging van 41%. Ook de CM geeft aan dat deze stijging veel sneller verloopt dan de gemiddelde stijging van de levensduurte. De lonen en de uitkeringen zijn alleszins niet met een gelijkaardig percentage gestegen in deze periode. Wie opgenomen wordt in een ziekenhuis, moet dus dieper in de buidel tasten om dit te kunnen betalen.

De supplementen voor erelonen stegen tussen 1998 en 2004 met 94%, de supplementen voor medisch materiaal met 104%! Het remgeld steeg minder snel: met 19%. De beperkingen van de maximumfactuur komen erg goed tot uiting als de CM aangeeft dat enkel het remgeld meetelt voor de becijfering van de maximumfactuur. Dat remgeld is verantwoordelijk voor slechts 31% van de totale factuur voor de patiënten.

Er zijn grote verschillen naargelang de ziekenhuizen. Samen met de duurder wordende prijzen, geeft dat aan dat er een versterking is in de elitevorming en een stijgende kloof tussen ziekenhuizen. Daartegenover is er nood aan openbare ziekenhuizen die gratis degelijke gezondheidszorg verstrekken en dit onder de controle en het beheer van de gemeenschap (waaronder dus ook het personeel en de patiënten).

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist