Index blijft onder vuur liggen. UNIZO wil index deels afschaffen

De automatische aanpassing van de lonen aan de stijgende levensduurte blijft onder vuur liggen. Eerder werd al duidelijk dat een afschaffing van de index (volgens het VBO de beste oplossing) niet haalbaar zal zijn omwille van vakbondsprotest. De zelfstandigenfederatie UNIZO lanceerde daarop het voorstel om enkel de nettolonen te indexeren. De daling van de inkomsten voor de sociale zekerheid moeten dan maar gecompenseerd worden door te besparen…

De discussie over de lonen blijft een belangrijk thema. SP.a’er Frank Vandenbroucke stelde reeds dat er een aangehouden loonmatiging zal nodig zijn. Daarmee wordt in de praktijk bedoeld dat er een daling van de koopkracht is. Hoe het ook wordt omschreven, het gaat om inleveringen en besparingen op onze kap.

De stelling van Vandenbroucke werd zelfs door SP.a-voorzitter Vande Lanotte genuanceerd. Die stelde op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij dat de discussie over de lonen ook moet worden gekoppeld aan de prijzen. Hij stelde dat er een probleem is op het vlak van de woningprijzen, verzekeringen en elektriciteitsprijzen. Hij haalde daarbij uit naar de winsten van Electrabel en hekelde de monopoliepositie van Electrabel… Het werd met andere woorden eens te meer aangegrepen om te pleiten voor een liberalisering. Behalve enkele nuances op het standpunt van Vandenbroucke, werd wel niet tegengesproken dat er een "loonmatiging" moet komen.

UNIZO denkt al na hoe de aanval op de lonen het best kan worden gevoerd. Op korte termijn vraagt de patroonsfederatie all-in akkoorden in alle sectoren. Daarnaast wil UNIZO de indexering van de lonen beperken tot de nettolonen. Hierdoor zouden de bijdragen aan de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing niet geïndexeerd worden. Ons brutoloon zou dus dalen. Als de sociale zekerheid hierdoor minder inkomsten krijgt, moet maar worden bespaard aldus UNIZO. Eén van de pistes daarbij is het beperken van de uitkeringen in de tijd. Het is duidelijk dat UNIZO eerst deels aan de index wil raken om de discussie op die manier open te trekken. Bovendien houdt het voorstel een aanval op de sociale zekerheid in. Onaanvaardbaar met andere woorden.

Het is duidelijk dat uit alle hoeken van het establishment ideeën worden gelanceerd om ons wijs te maken dat onze lonen te hoog zijn en dat er bijgevolg ruimte is om te besparen op onze kap. Het feit dat de winsten van de grote bedrijven intussen in recordtempo stijgen, wordt verbannen naar de vergeethoek. De bedrijven die op de Belgische beurs zijn genoteerd zagen de afgelopen 7 jaar hun winst met 70% stijgen volgens KBC. Volgens de Nationale Bank was er een stijging van de ondernemingswinsten met 24% in 2004. En toch zouden wij moeten inleveren om de winsten nog verder te laten stijgen?

Delen: Printen: