Pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Sluit de gesloten centra!

Gesloten centra zijn kampen waarin buitenlandse mannen, vrouwen en kinderen opgesloten worden als ze niet over geldige papieren beschikken. Ze worden er op een mensonwaardige manier behandeld terwijl ze wachten op hun uitzetting. Het bestaan van deze centra zelf versterkt het racisme in de samenleving. Hun bestaan zegt: "een vreemdeling is in vele gevallen een misdadiger".

Julie Demulder

Er is een dubbele houding tegenover migranten in dit land. Enerzijds is er een grote groep vluchtelingen waarvan een grote meerderheid graag wil werken en zich integreren in deze samenleving. Onze regering vindt het noodzakelijk om de meeste van deze vluchtelingen niet te erkennen en dus uit te wijzen of illegaal te verklaren.

Tegelijk zien we anderzijds een reeks argumenten om specifieke groepen migranten uit te nodigen om hier te komen werken: informatici, vrachtwagenchauffeurs, verpleegsters, … Dat gebeurt vooral omdat deze migranten goedkoper kunnen worden tewerkgesteld waardoor alle lonen onder druk komen te staan.

Een vluchteling is van geen tel in deze samenleving, tenzij als bruikbare geschoolde werknemer die meer winst kan opleveren voor het patronaat.

Het eerste gesloten centrum, het "Centrum 127", werd in 1988 opgericht. Sindsdien werden 5 andere centra opgericht: het INAD-centrum op de luchthaven van Zaventem en bedoeld voor "ontoelaatbare" passagiers op het Belgische territorium, het centrum in Brugge, Merksplas (Turnhout), Vottem (Luik) en het centrum 127 bis aan de rand van Zaventem. In deze centra worden mensen zonder papieren samengebracht voor hun repatriëring. Ze kosten 25 miljoen euro per jaar, ondanks het feit dat geen enkele wet de notie "gesloten centra voor vreemdelingen" omschrijft.

De centra worden allemaal geleid door de Dienst Vreemdelingenzaken, onder de voogdij van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD). Die verklaarde recent nog dat hij alle vluchtelingen een chipkaart wil bezorgen om tot een betere controle te komen. Ook verklaarde Dewael dat iedereen die een vluchteling helpt, zelf veroordeeld kan worden! De mensen zonder papieren kunnen officieel maximum 5 maanden in gesloten centra worden opgesloten. Maar nadien kan gewoon een nieuwe termijn van 5 maanden aangevat worden.

50 tot 60% van de gevangenen wordt uitgewezen. De anderen worden vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat alles omwille van hun "misdaad" om te willen ontsnappen aan miserabele omstandigheden in het land van herkomst.

De mensen zonder papieren worden niet enkel opgesloten zonder contact met de buitenwereld. Velen van hen worden ook het slachtoffer van geweld zonder reden en zonder enige mogelijkheid om zich te verdedigen. Er wordt immers steeds gedreigd met een versnelling van de uitwijzingsprocedure.

In 2002 werd de Belgische staat veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omwille van de illegale beroving van de vrijheid van vluchtelingen en omwille van het ontbreken van een beroepsprocedure.

Het huidige vluchtelingenbeleid zorgt ervoor dat er veel mensen illegaal in het land verblijven. Dat leidt tot een toename van zwartwerk en brutale uitbuiting. Uiteraard zijn goedkope werkkrachten zonder rechten interessant voor de patroons. Tegenover het misbruik van migrantenarbeiders en de onmenselijke behandeling van vluchtelingen, brengen wij de noodzaak van solidariteit en arbeiderseenheid op internationaal vlak naar voor. Vluchten doe je niet voor je plezier, maar om aan de miserie te ontsnappen die wordt veroorzaakt door het kapitalistische systeem. Wij zeggen: pak de multinationals aan, niet hun slachtoffers!

Ons standpunt

> Sluiting van de gesloten centra en een einde aan de deportaties!

> Werk voor iedereen via drastische arbeidsduurverkorting!

> Regularisatie van alle mensen zonder papieren!

> Kwijtschelding van de schulden van de neokoloniale wereld en hulp aan de strijdbewegingen in die landen!

Betoging voor de sluiting van het gesloten centrum in Vottem

Zondag 29 januari, 14u Citadelle in Luik.

Delen: Printen: