Partnerschap met de Deense Post. Uitverkoop van De Post

Sinds midden januari is het partnerschap van De Post met een consortium, gevormd door de Deense post en de Britse financiële groep CVC Capital Partners, een feit. Voortaan is dit consortium eigenaar van de helft min één aandeel van De Post. Al in 2003 had het consortium een kapitaalsverhoging van 300 miljoen euro onderschreven, waaraan de Belgische overheid 40 miljoen euro had toegevoegd.

Een correspondent

Volgens La Libre Belgique, “beschikt De Post over een geconsolideerd kapitaal ten belope van 784 miljoen euro”. (LLB 18/01/2006). Hetzelfde dagblad had er in november nochtans op gewezen dat die kapitaalsverhoging met een korrel zout moest worden genomen.

De Belgische overheid had er immers haar kans in gezien om zich te ontdoen van een gecumuleerde schuld van 330 miljoen euro ten aanzien van De Post. De overheid heeft toen met De Post onderhandeld om die schuld om te zetten in een kapitaalsvermindering, zodat het geconsolideerd kapitaal van De Post op 31 december 2004, dus na de herkapitalisering, grosso modo onveranderd bleef.

Deze broekzak vestzak operatie heeft enerzijds de regering in staat gesteld een begroting in evenwicht te bereiken en anderzijds het consortium de mogelijkheid geboden om de helft min één aandelen van De Post te verwerven voor 300 miljoen euro in de plaats van 600 miljoen.

Volgens hetzelfde artikel betekent het partnerschap dat de helft van de nettowinst van De Post aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd in 2006 en in 2007. Kers op de taart: de aandeelhouders wordt een dividend van 10 miljoen euro beloofd in 2008, gegarandeerd door het kapitaal indien de winsten niet volstaan… Kortom: ze krijgen de boter, het geld voor de boter en de glimlach van de verkoopster er bovenop. We weten bovendien dat CVC Capital Partners slechts 5 jaar blijft, de nodige tijd om met het geld te gaan lopen.

In die periode zullen de arbeidsvoorwaarden en de tewerkstelling in tegengestelde richting evolueren van de dividenden van de aandeelhouders. Volgens Johnny Thijs, baas van de Post, is het personeelsbestand tussen 2004 en 2005 verminderd van 37.905 voltijdse “eenheden” naar 35.640.

Zowat 2.500 personen zullen De Post dit jaar verlaten. De Post voorziet in diezelfde periode 1.000 tot 1.500 aanwervingen. Onvoldoende om het verlies te compenseren, maar bovendien zullen de nieuwe personeelsleden worden aangeworven met een onzeker contract, terwijl de verloren banen vaste posten waren. Tegen 2008 zal het personeelsbestand inkrimpen tot minder dan 30.000.

Het beheerscontract tussen De Post, de regering en het consortium, voorziet het behoud van 1.300 “postpunten” waarvan slechts 589 (één per gemeente) bemand door postpersoneel. De andere postpunten (krantenkiosken, warenhuizen, stations,…) komen in handen van de privé-sector of andere – voorlopig nog – openbare bedrijven.

Met Georoute II wil men de werkdruk opdrijven. Georoute I had er al voor gezorgd dat heel wat postbodes “overbodig” werden, door de nachtdiensten in te krimpen en het aantal uitreikingsdiensten te verminderen zodat de meeste rondes langer werden. Georoute II drijft de automatisering van de sortering verder op en zal gepaard gaan met het verlies van alweer honderden banen. Verbetert de dienstverlening daardoor? Integendeel! Onze lezers hebben wellicht ook al gemerkt dat hun postbode voortaan maar één keer langskomt, en doorgaans later dan voorheen.

De strijd tegen deze maatregelen verloopt helaas in gespreide orde. De vakbonden nemen er genoegen mee de spontane uitbarstingen te “dekken” in de plaats van een gemeenschappelijke strijd te organiseren tegen deze antisociale maatregelen en voor het behoud van De Post als openbare dienst.

Delen: Printen: