Artikel door Eljeer Hawkins, Harlem, New York.

ferguson“Jullie hebben mijn zoon afgenomen. Weten jullie hoe moeilijk het voor mij was om hem om school te houden en een diploma te halen? Weten jullie hoeveel zwarte mannen een diploma halen? Het zijn er niet veel. Omdat jullie hen op dit niveau behandelen, een niveau waarop ik het gevoel heb dat ik sowieso niets meer heb om voor te leven. Ze zullen me sowieso weghalen.” (Lesley McSpadden, de moeder van Michael Brown)

Op 9 augustus werd een ongewapende tiener en student, Michael Brown, vermoord door een politie-agent in Ferguson, Missouri. Het begon met een bevel van de agent aan Brown om op het voetpad te stappen, kort nadien werd hij neergeschoten. Volgens ooggetuigen stak Brown de handen in de lucht om aan de politie te laten zien dat hij geen bedreiging vormde. Toch werd geschoten en liet Brown het leven. Toen het lijk op het voetpad lag, explodeerde de woede van de bevolking in Ferguson tegenover dit brute politiegeweld.

De enorme woede tegenover de dood van Brown bleek toen zondagavond mensen naar het politiekantoor betoogden. Sommigen gingen over tot plunderingen of het gooien van flessen. Het werd gevolgd door massaal – en voornamelijk vreedzaam – protest. Verschillende ooggetuigen weerlegden het betwiste verhaal van de politie dat Brown probeerde om het geweer van een agent over te nemen.

Het protest botste op toegenomen repressie. De politie hanteerde militaire middelen. Er werd traangas ingezet, met rubberkogels geschoten en er waren tal van provocaties. Zo was er een politieverantwoordelijke die de betogers “beesten” noemde. De politie heeft een virtuele oorlogszone gecreëerd en probeerde om de mediaberichtgeving aan banden te leggen. Journalisten werden een doelwit, zo werden twee journalisten van Washington Post en Huffington Post opgepakt. Er werd traangas gegooid naar journalisten van Al Jazeera. Woensdag werd een betoger in Ferguson neergeschoten.

Socialist Alternative eist de onmiddellijke terugtrekking van de politie. We eisen een volledig en grondig onderzoek door onafhankelijke krachten, waaronder vertegenwoordigers van de Afrikaanse Amerikaanse organisaties, vakbonden en de bredere gemeenschap om een beeld te hebben van de omstandigheden van deze brutale moord alsook van de repressie tegen het protest. De volledige politiemacht moet aan een publiek onderzoek onderworpen worden, waaronder ook de agent die verantwoordelijk was voor de schietpartij.

Het falen van de regering om de problemen aan te pakken maakt dat een we enkel tot een echt onafhankelijk onderzoek en het systematisch aanpakken van politiegeweld en de onderliggende ongelijkheid kunnen komen door het protest nationaal op te voeren. Daartoe moeten arbeidersorganisaties zich verenigen in nieuwe campagnes van onderuit om het protest tegen het racistische politiegeweld te coördinerne.

Dagelijks racisme in een diep verdeelde samenleving

“Tot het ogenblik dat het vermoorden van zwarte mannen, de kinderen van zwarte moeders, even belangrijk wordt als het vermoorden van de zonen van blanke moeders, kunnen we onze vrijheidsstrijd niet stoppen.” (Ella Baker, 1964)

Hoeveel slachtoffers moeten er nog volgen? Hoeveel doden moeten er nog vallen door geweld van de politie of extralegaal geweld? Michael Brown komt op een lange lijst van werkenden en armen, vooral zwarte en gekleurde jongeren, wiens leven gewelddadig werd afgepakt door deze racistische kapitalistische samenleving die zwarten en kleurlingen respect en waardigheid ontzegt. Hoe kunnen we een einde maken aan deze dieper wordende crisis van systematische armoede, politiegeweld, brutaal racisme en massale repressie?

De enige ‘misdaad’ van Michael Brown was dat hij zwart en arm was. Hij wandelde naar het huis van zijn grootmoeder in Ferguson, een voorwijk van St Louis. Ferguson bestaat voor 70% uit zwarten, maar de politie is er quasi enkel blank. Op een bevolking van 21.000 leeft een kwart onder de armoedegrens. In een aantal naburige plaatsen loopt de armoedegraad op tot 40%. Werkloosheid en laag betaalde jobs zijn er schering en inslag. Het mediaan gezinsinkomen in het district rond Ferguson bedraagt 14.390 dollar per jaar.

Een rapport van de campagne ‘Missourians to End Poverty’ eerder dit jaar stelde dat de armoede in St Louis zelf is toegenomen van 27,2% in 2011 tot 29,3% in 2014. Bijna een miljoen inwoners van de deelstaat Missouri leven in armoede en dat op een totale bevolking van amper 6 miljoen.

In Ferguson en in tal van andere Amerikaanse steden wordt de politie door werkenden en kleurlingen gezien als een bezettingsleger, het doet wat denken aan Irak of Gaza. De spanningen lopen al jarenlang op. In 2013 nog was er een verslag van het gerecht van Missouri dat toegaf dat de politie van Ferguson zwarte chauffeurs twee keer zo vaak tegenhield als blanke chauffeurs, zelfs indien er minder problemen werden vastgesteld met zwarte chauffeurs.

We moeten het systeem veranderen

Om een einde te maken aan het stelselmatige racisme in deze door winsten gedreven kapitalistische samenleving, mogen we niet toelaten dat de woede gewoon vervliegt. De FBI kwam snel tussen om de lokale overheden bij te staan en begon wat ze een onderzoek noemen. Vertegenwoordigers van de Democratische Partij probeerden de frustraties en woede af te zwakken. De National Association for Advancement of Colored People (NAACP) gooit zich spijtig genoeg niet volledig op deze kwestie door het portest uit te breiden en te wijzen op de redenen die aan de oorsprong van het probleem liggen.

Deze gebeurtenissen wijzen op de onmiddellijke noden van de werkende bevolking om samen te bouwen aan onafhankelijke bewegingen van werkenden, jongeren en kleurlingen, bewegingen van onderuit die opkomen voor degelijke jobs, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en een goed inkomen voor iedereen, maar ook voor het stoppen van politiegeweld door directe democratische gemeenschapscontrole op de publieke veiligheid uit te oefenen. We moeten lessen trekken uit de moord op Trayvon Martin en het protest daarbij. Betogingen, acties, burgerlijke ongehoorzaamheid en stakingen moeten zich uitbreiden om de druk op te voeren zodat de familie van Brown gerechtigheid kan krijgen.

We moeten bouwen aan nieuwe massale organisaties die het failliete beleid van de Democratische Partij verwerpen, dat is een pro-kapitalistische partij die het status quo van racisme en geweld aanvaardt.

De dood van Michael Brown, Eric Garner, Oscar Perez Giron, John Crawford, Renisha McBride en anderen zijn slechts een paar voorbeelden van het dagelijkse geweld, de vernederingen en de discriminatie waarmee werkenden, jongeren en kleurlingen te maken krijgen. De onderliggende werking van de ordehandhaving en het gevangenisstelsel in de kapitalistische systeem zijn erop gericht om de enorme ongelijkheid te behouden en te verdedigen, het dient de winsten, eigendommen en het prestige van een voornamelijk blanke mannelijke heersende elite. De rijkste 1% wil de winsten maximaliseren en richt daartoe massale armoede, corruptie, werkloosheid en dergelijke aan. In perioden van kapitalistische en sociale crisis, dient ordehandhaving en het toezicht op de bevolking om de controle op de samenleving te versterken. Het komt voort uit angst voor sociale uitbarstingen tegen de voorwaarden die ze zelf creërden.

Ter herinnering, na de rebellie van Watts op 11 augustus 1965 werd een jaar later de Black Panther Party for Self-Defense opgericht in Oakland. De Black Panthers waren een uitdrukking van een stoutmoedige, radicale en democratisch socialistische beweging die opkwam tegen het globale kapitalisme en het geïnstitutionaliseerde racisme. Zoals Malcolm X ooit stelde: “We eisen ons recht op deze planet op om een menselijk wezen te zijn, gerespecteerd te worden als mens, de rechten van een mens te genieten in deze samenleving, op deze planet, op deze dag. En dat willen we met alle nodige middelen bekomen.”

We eisen

  • Een volledig onderzoek door onafhankelijke krachten, waaronder vertegenwoordigers van de Afro-Amerikaanse organisaties, vakbonden en de gemeenschap in het algemeen naar het neerschieten van Michael Brown en de repressie van het protest tegen dit politiegeweld
  • Een onderzoek naar het volledige politiestelsel in Ferguson, niet alleen – maar uiteraard ook – naar de specifieke agent die verantwoordelijk was voor het neerschieten van Brown. De resultaten van dit onderzoek moeten publiek gemaakt worden en openlijk bediscussieerd.
  • Gemeenschapscontrole op de politie onder toezicht van lokale comités van democratisch verkozen vertegenwoordigers van vakbonden en gemeenschapsorganisaties
  • Verenigde strijd tegen racisme en repressie, vernedering en onderdrukking van werkenden, jongeren, migranten en kleurlingen.
  • Jobs, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en een leefbaar inkomen voor iedereen!
  • Verspreiding van het protest op nationaal vlak. Voor een eengemaakte beweging van onderuit die opkomt voor transparantie, tegen racistische politiepraktijken en tegen politiegeweld.