Havenrichtlijn verworpen, dokwerkers veroordeeld tot gevangenisstraffen

Het Europese parlement heeft zoals verwacht de liberalisering van de havenarbeid verworpen. Met 532 tegen 120 stemmen, keurde het parlement de Havenrichtlijn af. Tegelijk kwam een Franse rechtbank bijeen om een aantal gearresteerde dokwerkers te veroordelen tot gevangenisstraffen. Op basis van een procedure die werd gebruikt bij de rellen in de Franse voorsteden, werden de dokwerkers onderworpen aan een snelrechtproces.

Steun de dokwerkers!

Steun de families van de vervolgde dokwerkers financieel en stort een bijdrage op 132-5049503-15 (rekening van het vakbondsfront) met vermelding "Solidariteit Straatsburg".

De betoging van de dokwerkers vorige maandag verliep erg woelig. Het kwam tot schermutselingen met de politie toen deze vrij nadrukkelijk de betoging probeerde in goede banen te leiden. De Belgische bussen met dokwerkers werden een hele tijd gevolgd door politiehelicopters die vrij laag vlogen, zodat ze zeker zouden opgemerkt worden door de dokwerkers. Ook in Straatsburg zelf was de politie op het ergste voorbereid. Blijkbaar werd ervan uitgegaan dat de dokwerkers gevaarlijk zouden zijn.

Onder de dokwerkers zelf was er een grote frustratie. Nadat een eerdere poging tot liberalisering van de havenarbeid werd weggestemd, lag hetzelfde voorstel gewoon opnieuw op tafel. Hoeveel keer zal dat spelletje zich nog herhalen? De dokwerkers vrezen voor hun jobs. Als de zelfafhandeling er komt, zal er geen plaats meer zijn voor de erkende dokwerkers. Die hebben nochtans het beste zicht op de veiligheid bij het laden en lossen en zijn er het best voor opgeleid. Dat veiligheidsaspect weegt voor de voorstanders van een liberalisering niet op tegenover het financiële aspect. De patroons willen slechter betaalde havenarbeiders die laden en lossen.

Het feit dat de dokwerkers het gevoel hebben dat de Europese Unie met hun voeten speelt, heeft zeker een belangrijke rol gespeeld in het karakter van de betoging. Bovendien hebben de dokwerkers niet de neiging om politie-provocaties te ondergaan of te negeren. Er werd gereageerd door in de tegenaanval te gaan. Deze fysieke aanval kwam voort uit een terechte frustratie en bezorgdheid, maar het kan wel tegen de dokwerkers worden gebruikt onder meer door een juridische procedure. Ook tegenover een juridische procedure is solidariteit het beste antwoord. Dat werd destijds ook aangetoond bij het proces tegen de delegees van Forges de Clabecq.

De snelrechtprocedure leidt bijzonder snel tot een aantal veroordelingen. Blijkbaar wil het Franse establishment een voorbeeld stellen: arbeiders die hun job verdedigen, lopen het risico om veroordeeld te worden. Een aantal dokwerkers kregen zelfs effectieve gevangenisstraffen en ze mogen gedurende een jaar geen voet meer in Frankrijk zetten. Vrij verkeer van personen, noemen ze zoiets in Europa. Moesten de gerechtelijke instanties even snel zijn als het gaat om grote fraudeurs, dan zou er wel wat geld vrijkomen dat bijvoorbeeld kan besteed worden aan de sociale zekerheid. De fraudezaak van de familie De Clerck (waar het gaat om 400 miljoen euro belastingsgeld) sleept echter al 15 jaar aan…

De havenarbeiders hebben voorlopig een overwinning geboekt. De tussenstand in de confrontatie tussen dokwerkers en de liberalisering van de havenarbeid staat op 2-0. Maar dat is een tussenstand. Op Europees vlak zagen we reeds hoe VLD-parlementslid Dirk Sterckx pleitte voor een vorm van liberalisering. Uit hetgeen hij zei, valt op te maken dat er wordt vanuit gegaan dat de Belgische bescherming van het statuut van de dokwerkers sowieso zal verdwijnen. Het is niet uitgesloten dat daarrond zal worden gewerkt om op een andere manier dezelfde ideeën naar voor te brengen. Daarbij zal wellicht afstand gedaan worden van symbolische termen of van een al te letterlijke kopie van de twee vorige Havenrichtlijnen. Maar het centraal idee van liberalisering zal opnieuw op de agenda staan.

Op Vlaams niveau wil minister Peeters (CD&V) een discussie over de havenactiviteiten. Hij haastte zich om te stellen dat de Vlaamse regering de stemming in het Europees parlement respecteert en steunt. Maar hij wil toch een debat over de havenarbeid in de Vlaamse havens en wil daartoe overleg. Wat hij daarmee wil bereiken, is nog onduidelijk. Maar alleszins is het duidelijk dat de wet-Major waarmee het statuut van de Belgische dokwerkers wordt geregeld, langs verschillende kanten onder vuur kan komen te liggen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist