Brusselse beurs op recordniveau door grote winsten banken

Op maandag haalde de Brusselse beurs Bel 20 haar hoogste notering ooit. Het vorige record uit 1999 werd geklopt. Dit wordt toegeschreven aan de enorme winsten van de bankgroepen Fortis, KBC en Dexia. In 2005 maakten die drie grote banken dubbel zoveel winst als in 1999. Op 6 jaar tijd verdubbelde de winst. Redenen genoeg voor een feestje op de Brusselse beurs.

De positieve berichten vanop de Brusselse beurs contrasteren fel met de onheilsberichten van het patronaat en de regering inzake de lonen in België. Er wordt gesteld dat de "hoge" lonen een dermate probleem worden dat de concurrentiepositie van de bedrijven wordt ondermijnd. Dat blijkt alvast niet uit de winstcijfers van de grote bedrijven.

Ondanks de recordwinsten wordt ook bij de banken bespaard. De Belgische banken maakten in de eerste helft van 2005 15% meer winst dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder, in 2004 was er een stijging van de winsten met 30%. Sinds 1999 is er een verdubbeling van de winsten, waarbij het duidelijk is dat deze verdubbeling vooral de afgelopen jaren is gerealiseerd. Eind vorig jaar kondigde ING evenwel aan dat er in België 530 jobs moeten verdwijnen en ook bij andere banken is er onzekerheid.

Voor 2005 mikte KBC op een jaarwinst van meer dan 2 miljard euro. In 2004 had ING een nettowinst van 683 miljoen euro (voor deze bank was dit een stijging met 43% tegenover het jaar ervoor). Fortis haalde in de eerste drie maanden van 2004 een nettowinst van 1,275 miljard euro. Dat geld wordt uiteraard niet gebruikt in het belang van de werknemers. Of het zou voor de topmanagers moeten zijn (manager Anton Van Rossum verdiende in 2004 2,4 miljoen euro of bijna 100 miljoen Belgische frank).

De propagandamachine van regering en patronaat om ons te doen geloven dat de bedrijven het slecht doen waarbij wij een lager loon zouden moeten aanvaarden om de winsten veilig te stellen, is gebouwd op illusies en leugens. De recordwinsten geven aan dat er geld genoeg is. Blijkbaar is de propagandacampagne van regering en patronaat er enkel op gericht om die recordwinsten verder te laten stijgen. Intussen leeft zo’n 15% van de Belgen in armoede, maar dat is geen prioriteit voor deze regering.

Als er extra middelen nodig zijn, zou beter gekeken worden naar de miljardenwinsten bij de grote banken in plaats van onze lonen aan te vallen!

Delen: Printen: