Sociale onrust in havens en bij General Motors Antwerpen

Vandaag wordt geprotesteerd door de dokwerkers en bij General Motors in Antwerpen. De dokwerkers trokken massaal naar Straatsburg voor een betoging tegen de liberalisering van de havenarbeid. Vanuit Antwerpen alleen zijn er zo’n 2.000 betogers, de vakbonden moesten een aantal inschrijvingen weigeren omdat ze onvoldoende bussen vonden nadat het aantal deelnemers hoger bleek dan verwacht. Bij General Motors wordt geprotesteerd tegen de gebrekkige uitbetaling van de lonen.

In verschillende Europese havens wordt vandaag actie gevoerd. Het werk wordt neergelegd om deel te nemen aan een Europese betoging tegen de mogelijke liberalisering van de havenarbeid. Indien die maatregel er zou doorkomen, kan een systeem van zelfafhandeling worden ingevoerd. Hierdoor zou de scheepsbemanning zelf mogen laden en lossen, of beroep doen op eigen personeel dat specifiek daartoe wordt aangetrokken. Uiteraard zou dat ertoe leiden dat beroep wordt gedaan op goedkopere arbeidskrachten die bovendien niet de nodige opleiding hebben genoten die de erkende dokwerkers wel hebben genoten. Het is dus niet enkel een aanval op de lonen van de dokwerkers, maar ook op de veiligheid en de arbeidscondities in de havens.

Uiteraard wordt de staking door het havenpatronaat aangegrepen om uit te halen naar de vakbondsacties. Een woordvoerder van de koepel van Antwerpse havenbedrijven stelde dat het imago van betrouwbaarheid en continuïteit in het gedrang komt door de staking. Daarbij wordt gewezen op het feit dat de stakingsacties in Rotterdam beperkter zijn. Tegenover dit soort argumenten die inspelen op een verdeel-en-heers politiek, is het belangrijk dat de acties vandaag Europees zijn. Er wordt niet enkel in België actie gevoerd, maar ook door dokwerkers uit de buurlanden. De mobilisatie uit andere landen is wel beperkter, maar het belang van het onderwerp vereist een stevige betoging. De Belgische dokwerkers hebben dan ook gelijk om het voortouw te nemen door massaal naar Straatsburg te trekken.

Het mag er dan op lijken dat de liberalisering van de havenarbeid er niet zal komen, dat is echter geen reden om geen actie te voeren. In 2003 werd de liberalisering van de havenarbeid al eens besproken in het Europees parlement. Toen werd het voorstel weggestemd, maar nu ligt het zowat ongewijzigd terug op tafel. Indien niet geprotesteerd wordt, zal het mogelijk wel worden weggestemd. Maar dan ligt het voorstel binnenkort wellicht gewoon opnieuw op tafel. Dan zou het minder evident zijn om de mobilisatie opnieuw op gang te trekken. De dokwerkers hebben gelijk dat ze waakzaam blijven en iedere poging tot liberalisering van de havenarbeid beantwoorden met strijd.

Ook sociale onrust bij General Motors

Ook bij General Motors in Antwerpen zijn er vandaag acties van de arbeiders. Iedere shift zal een half uur extra pauze nemen als protest tegen de problemen bij de betalingen van het loon. In 2005 werd de loonuitbetaling uitbesteed aan een ander bedrijf. Deze operatie moest een besparing opleveren voor het bedrijf. Sindsdien zijn er echter aanhoudend problemen met verkeerde uitbetalingen en vooral met vertragingen bij de betaling van de lonen. Dit zorgde eerder al voor werkonderbrekingen. Nu zal iedere shift een half uur het werk neerleggen en volgen er mogelijk hardere acties indien het probleem aanhoudt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist