VB leidt officieel bezoek Vlaams Parlement aan Zuid-Afrika en legt nadruk op haar "stamgenoten"

Het Vlaams Belang heeft steeds veel aandacht gehad voor de situatie in Zuid-Afrika. Het racistische apartheidsregime dat er jarenlang heerste, diende als voorbeeld voor het VB. Nu kan VB’er Karim Van Overmeire de leiding nemen van een officieel bezoek van het Vlaams Parlement aan Zuid-Afrika. Een bezoek aan het Robbeneiland, de gevangenis waar onder meer Nelson Mandela en andere anti-apartheidsstrijders verbleven, werd alvast van het programma geschrapt.

Bij haar oprichting stelde het Vlaams Blok reeds dat Zuid-Afrika voor haar een belangrijke plaats innam. In haar grondbeginselen gaf de partij daar de redenen toe aan: "In de eerste plaats omdat het Afrikaanse volk in zo sterke mate stamverwant is met ons Nederlandse volk, in de tweede plaats omdat de blanken in Zuid-Afrika ook levensrecht en dus zelfbeschikkingsrecht hebben." De partij voegde er aan toe dat ze "blijft hopen dat onze stamgenoten de weg zullen vinden tot overleven als gemeenschap en tot behouden van een in eeuwen harde strijd gegroeide cultuur."

Die band met de "stamgenoten" blijft een rol spelen, ook bij het programma voor het bezoek aan Zuid-Afrika. Bij dat bezoek zou er extra aandacht gaan naar de positie van de taal en de cultuur van de blanke Afrikanerbevolking. Een aantal parlementsleden heeft aangekondigd niet deel te nemen aan het bezoek indien Van Overmeire effectief delegatieleider zou zijn.

Het bezoek onder leiding van Van Overmeire zou alvast iets onschuldiger zijn dan vroegere contacten van VB’ers met de radicale racistische groepen van Afrikaner in Zuid-Afrika. 11 jaar geleden was er een schandaal van wapenleveringen aan onder meer de Afrikaner Weerstandbeweging (AWB), een bijzonder omstreden neo-nazi groepering in Zuid-Afrika. Die wapenlevering werd besproken in het Roeselaarse café "De Gezelle", een café van het VB. Bij de besprekingen was ook de jarenlange VB-peetvader Roger Spinnewijn aanwezig, één van de figuren die in het Brugse mee de jonge garde van Dewinter en Vanhecke een politieke vorming gaf. Spinnewijn werd door de Duitse politie opgepakt omwille van zijn rol bij wapenleveringen…

Nu wil Van Overmeire met een officiële delegatie van het Vlaams Parlement de oude vrienden opnieuw opzoeken. Dit zal nu echter gebeuren met ons belastingsgeld. Dat is onaanvaardbaar. Zal het Vlaams parlement dit zomaar toelaten?

Delen: Printen: