Vier keer meer kans op longkanker in Noorderkempen

Uit een onderzoek dat vandaag in het medisch tijdschrift "The Lancet Oncology" verschijnt, blijkt dat de kans op longkanker in Overpelt, Lommel en Balen vier keer hoger is dan elders. De reden is de aanwezigheid van cadmium in de ondergrond in de omgeving van de vestigingen van het bedrijf Umicore. Het risico op longkanker is door de cadmium even groot als bij rokers.

Het onderzoek vond plaats gedurende een langere periode. Tussen 1985 en 1989 werden bodemstalen genomen en urinemonsters van zowat 1.000 inwoners in de buurt. Tegelijk werd een gelijkaardig onderzoek gedaan in een buurt waar er weinig cadmiumvervuiling was. De onderzochte inwoners werden 15 jaar gevolgd door de onderzoekers. Het resultaat is opvallend. In het vervuilde gebied waren er 19 longkankers, waarvan 18 dodelijke. In het niet-vervuilde gebied waren dat er slechts 3. Uit Vlaamse cijfers blijkt dat er een gemiddelde is van 5 longkankers op een groep van 1.000 mensen.

De bevolking in de omstreken van de Umicorebedrijven heeft in het verleden meermaals gewezen op de gevaren van de cadmiumvervuiling, maar dit werd eerder nooit op wetenschappelijke basis aangetoond. Nu is er wel een wetenschappelijk bewijs van wat de bevolking al lang wist. De impact van de vervuiling is enorm. In het vervuilde gebied wonen zo’n 60.000 mensen. Een aantal inwoners trok net naar deze gebieden omdat de prijzen van huizen er omwille van de vervuiling lager zijn.

In de buurt is er een saneringsprogramma dat mee gefinancierd wordt door Umicore. Uit de medische gegevens blijkt nu dat er dringend werk moet worden gemaakt van een versneld programma van sanering van de onderbodem in de buurt van de Umicore-vestigingen.

Het is veelzeggend dat de dure huisprijzen er net toe leiden dat een aantal mensen gedwongen wordt om in vervuilde gebieden te gaan wonen en er blootgesteld wordt aan een grotere kans op longkanker. Dit toont nogmaals de noodzaak aan van betaalbare sociale woningen zodat iedereen toegang heeft tot huisvesting in een gezonde omgeving.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist