NSV verwerpt sociaal-realistische kunst

De extreem-rechtse studentenclub NSV spreekt zich uit tegen een affiche voor het kunstenevenement ‘De Nachten’ in Antwerpen. De affiche is volgens de NSV geïnspireerd door de sociaal-realistische schilderkunst uit de voormalige Sovjetunie en is bijgevolg niet aanvaardbaar. Oude symboliek is nochtans populair in NSV-kringen, maar het moet dan wel symboliek van de juiste kant zijn.

Het evenement ‘De Nachten’ is een commerciële kunsthappening waarop ook een reeks alternatieve artiesten hun ding kunnen doen. De affiche bevat enkele knipogen naar oude sociaal-realistische affiches zoals deze massaal werden geproduceerd onder het stalinisme. De bedoeling van de makers van de affiche was om een grappig voorstel af te leveren. De mate waarin ze in dat opzet geslaagd zijn, laten we aan het oordeel van de lezer over.

Voor de NSV is alvast te ver gegaan. Het evenement maakt volgens hen gebruik van "historische affiches die als propagandamiddel gebruikt werden door dictatoriale regimes." En die regimes hadden het volgens de NSV ook niet begrepen op vrije cultuurbeleving. Zo stelt de NSV dat in China onder meer de "schrijftkunst" (sic) onder vuur lag. "Het communisme schept een staat van hersenloze burgers waar het vrije denken ophoudt te bestaan; waar communisme begint, eindigt creativiteit. Laat jonge enthousiaste mensen niet in de val van het verstikkende communisme lopen, laat hen het vrije denken in plaats van hamer en sikkel hoog in het vaandel dragen."

De NSV maakt alvast duidelijk dat het niets begrepen heeft van de marxistische visie op kunst en cultuur. Marxisten komen immers net op voor een systeem waarin individuele behoeften en klemtonen sterker aan bod kunnen komen op basis van een collectieve strijd. In de prille Sovjetunie was er dan ook een explosie van interessante culturele experimenten en initiatieven na de Oktoberrevolutie. Het doorbreken van die ontwikkeling met de opkomst van een stalinistische bureaucratie die de touwtjes stevig in handen nam, had uiteraard ook gevolgen op cultureel vlak. (Lees ook een uittreksel uit "Literatuur en revolutie" van Leon Trotski)

Ook wij hebben wel onze kritieken op de betreffende affiche. De afbeeldingen die doen denken aan Marx, Lenin en Stalin omvatten wat ons betreft alvast één figuur te veel (Stalin). Maar we zullen daarom niet direct een campagne starten om rechtzetting te eisen van de gesuggereerde gelijkschakeling tussen marxisme en stalinisme.

Wij zien niet in hoe ‘De Nachten’ met haar affiche enige verheerlijking van het stalinisme naar voor zou brengen. Er wordt niet eens gebruik gemaakt van reeds bestaande affiches die worden gekopieerd. Daar heeft de NSV zelf nochtans enige ervaring mee. Eind november schreven we reeds hoe de NSV een oude nazi-affiche letterlijk had gekopieerd (zie ons toenmalig artikel). Dat soort symboliek vormde geen probleem voor de extreem-rechtse jongeren, maar het was dan ook symboliek met een andere ideologische oorsprong.

Als de NSV van oordeel is dat de affiche van De Nachten suggereert dat dit evenement steun geeft aan het stalinisme, moet ze consequent zijn en erkennen dat uit haar eigen affiches blijkt dat de NSV een organisatie van nazi-aanhangers is. We zijn eens benieuwd of de NSV zo consequent zal zijn…

Delen: Printen: