Binnenkort verkrijgbaar: eerste delen van de Nederlandstalige Trotski Bibliotheek

Onze Nederlandse kameraad Karel ten Haaf is reeds lange tijd bezig met het verzamelen van teksten en materiaal van Trotski dat verscheen in het Nederlands. Dit wordt gebundeld in een reeks edities van de Nederlandstalige Trotski Bibliotheek. De eerste twee delen (van 26) verschijnen binnenkort. Deze boeken kunnen worden besteld via LSP.

Dit initiatief zorgt ervoor dat het bestaande Nederlandstalige materiaal van Trotski opnieuw gemakkelijker toegankelijk wordt. Heel wat oude teksten zijn nu helemaal niet toegankelijk. De 26 boeken met teksten van Trotski zullen daar verandering in brengen. Elk boek zal zowat 200 tot 350 pagina’s dik zijn en kost telkens 20 euro.

De eerste boeken die verschijnen gaan in op de Eerste Wereldoorlog en de Internationale (296 pagina’s materiaal uit de periode 1915-1927), en omvat een reeks artikelen uit ‘De Nieuwe Weg’ (268 pagina’s uit de periode 1929 – 1935).

Wie interesse heeft in dit project en een boek wenst te bestellen, kan vanuit Nederland rechtstreeks 20 euro overmaken op gironummer 4277604 van Karel ten Haaf in Groningen met vermelding van NTB plus het nummer van het deel dat je wil bestellen. Vanuit België kan je contact opnemen met de redactie van Marxisme.net via info@marxisme.net.

Hieronder vind je de inhoud van de eerste delen:

NTB 1 [296 pagina’s] DE OORLOG EN DE INTERNATIONALE en andere zelfstandige uitgaven (1915-1927)

Inhoud

De oorlog en de Internationale

Voorrede

I. De Balkankwestie

II. Oostenrijk-Hongarije

III. De strijd tegen het tsarisme

IV. De oorlog tegen het westen

V. De verdedigingsoorlog

VI. De ineenstorting van de Internationale

VII. Het revolutionaire tijdperk

De Sowjetmacht en het Internationale Imperialisme

Arbeid, Discipline en Orde zullen de Socialistiese Sowjet-Republiek redden

Manifest van de Communistische Internationale. De Kapitalistische wereld en de Communistische Internationale


I. De internationale betrekkingen na Versailles

II. De economische toestand

V. [sic] De proletarische revolutie en de Communistische Internationale

IV. Sowjet-Rusland

De economische wereldcrisis en de nieuwe taak der Communistische Internationale

De Internationale situatie en de taak der Communistische Internationale


I. Het wezen der kwestie

II. De oorlog, de bloei der speculatie en de crisis. De landen in Europa

III. De Vereenigde Staten, Japan, de koloniale landen en Sowjet-Rusland

IV. Verscherping der sociale tegenstellingen

V. De internationale verhoudingen

VI. De arbeidersklasse na den oorlog

Over den strijd voor den Vrede en het E.R.E.C. [Engelsch-Russisch Eenheids-Comité]

aantekening

NTB 3 [268 pagina’s] DE ENIGE WEG en andere artikelen uit ‘De Nieuwe Weg’ (1929-1935)

Inhoud

Open brief aan de Russische arbeiders

Syndicalisme en communisme

De Oostenrijksche krisis en het communisme

Het vijfjarenplan en de internationale werkloosheid

De revolutie in Indië

Naar het kapitalisme of naar het socialisme?

De koersverandering van de Kommunistische Internationale en de toestand in Duitschland

De successen van het socialisme en de gevaren van het avonturisme

De Spaansche revolutie en de taak der Communisten

Het geval Rjazanov

Nieuwe zigzag en nieuwe gevaren

Voorrede uit de “Geschiedenis der Russische Revolutie” (Februari revolutie)

Eenheidsfront tegen het Fascisme. Waaruit bestaat de fout van de tegenwoordige politiek der K.P.D.

Maart 1917

Het Karakter van de Duitsche Socialistische Arbeiderspartij (S.A.P.)

[Karakteristiek van de Russische bureaukratie]

Open Brief aan het Centraal Uitvoerend Comité der U.S.S.R.

Handen af van Rosa Luxemburg!

De Eenige Weg: Bonapartisme en Fascisme, Bourgeoisie, Kleinburgerdom en Proletariaat, Verbond of strijd tusschen de Sociaal-Demokratie en het Fascisme? Een-en-twintig fouten van Thälmann, De politiek van Stalin-Thälmann getoetst aan haar eigen ervaring, Wat zegt men in Praag over het eenheidsfront? De klassestrijd in het licht der conjunctuur, De weg naar het socialisme, De eenige weg, Nawoord

Levensbeschrijving van Lenin

Een historisch document. De strijd in de bolsjewistische partij voor een bolsjewistische regeering

Het tragisch lot van het Duitsche proletariaat

Perspectieven van het Amerik. Marxisme

Gesprek met een sociaal-democratischen arbeider naar aanleiding van het verdedigend eenheidsfront

Geen woorden maar daden

Problemen van het Sowjet-regiem (De Theorie van de Ontaarding en de Ontaarding van de Theorie)

Verklaring der delegatie van Bolsjewiki-Leninisten op de conferentie der links-socialistische en kommunistische organisaties

Over de Parijsche Conferentie

Antwoord op de vragen van den Heer Simenon vertegenwoordiger der “Paris-Soir”

Anatol Wassiljewitsj Loenatsjarski

Over de Jodenkwestie

Vijf dagen – van 23 tot 27 Februari 1917

Een centristische aanval op het Marxisme

Nationalisme en Ekonomie

Een voorstander neemt stelling in de Fransche discussie

[Fragment uit] De zaak Kirow en de Stalinistische bureaucratie

aantekening

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist