Verslag door Michael, foto’s door Jean-Marie

Vrijdagnamiddag kwamen in Gent honderden mensen op straat in een solidariteitsbetoging voor Palestina. Na de nationale betoging afgelopen zondag bracht deze betoging Gentenaren op straat tegen de oorlog in Gaza. Militanten van LSP kwamen tussen in de betoging met het maandblad “De Linkse Socialist” en het pamflet dat je hier kan lezen. Discussies met de betogers en de mensen die aan de kant van de weg de betoging steunden, illustreerden de diepgaande woede tegenover de Israëlische staatsterreur en de goedkeuring die het daarvoor krijgt van het imperialisme.

LSP en haar internationale organisatie CWI onderlijnen de noodzaak aan massale strijd van onderuit: massamobilisaties van de Palestijnse arbeidersklasse naast massamobilisaties van de Israëlische arbeidersklasse zijn de enige middelen om tot een duurzame oplossing te komen. LSP en het CWI benadrukken dat de beweging zich moet baseren op de gemeenschappelijke belangen van de arbeidersklasse: jobs, sociale zekerheid en veiligheid zijn enkel af te dwingen op basis van sociale strijd van de vakbonden en arbeiders.

We steunden de betoging in Gent en roepen op naar nieuwe betogingen en acties, zelfs indien we niet altijd het platform onderschrijven. Het Gentse platform onderschreven we niet. Het omvatte onder meer steun aan de nationale regering van Fatah en Hamas. Wij denken niet dat die formaties een oplossing kunnen bieden. De 100 jaar geleden vermoorde Franse sociaaldemocraat Jean Jaurès merkte terecht op: “Het kapitalisme draagt de oorlog in zich zoals donkere wolken het onweer in zich dragen.” Op kapitalistische basis is geen blijvend einde van de bloedvergieten te verwachten. Enkel een socialistisch perspectief voor de Palestijnse en Israëlische bevolking kan een einde maken aan werkloosheid, armoede en winstbejag waardoor beide bevolkingsgroepen vreedzaam kunnen samenleven in een onafhankelijk democratisch socialistisch Palestina naast een democratisch socialistisch Israël met de twee hoofdsteden in Jeruzalem en een garantie op democratische rechten voor alle minderheden als onderdeel van een strijd voor een socialistisch Midden-Oosten en regionale vrede.

De schokkende horror die in Gaza wordt aangericht, mogen we niet aanvaarden. Laat ons de breed gedragen woede hieromtrent organiseren in massale acties. Massaal protest in ons land en andere delen van de wereld kunnen een goede stimulans zijn om ook in Palestina en Israël het massaverzet uit te bouwen en de discussie aan te gaan over alternatieven op dit systeem van bloedvergieten en barbarij.

Videobeelden vanop de betoging: