Dokwerkers staken op 16 januari tegen nieuwe aanval op hun statuut

Op 16 januari vinden in verschillende Europese landen stakingen plaats van de dokwerkers. Bovendien wordt betoogd aan het Europees parlement. Aanleiding is een nieuwe bespreking van het eerder afgewezen voorstel inzake de liberalisering van de havendiensten. Concreet betekent dat voorstel dat het statuut van erkende dokwerkers compleet verdwijnt.

De liberalisering van de havenarbeid zou de veiligheid in de havens ondermijnen en betekent bovendien een aanval op het statuut van de dokwerkers. Schepen die aanmeren zouden mogen werken met zelfafhandeling waardoor eender wie kan laden en lossen. Uiteraard zou dat ervoor zorgen dat bedrijven beroep doen op goedkopere arbeidskrachten. Dat die geen opleiding hebben genoten zoals de erkende dokwerkers vandaag, zal voor de bedrijven minder belangrijk zijn. Voor hen telt immers enkel de winst.

In 2003 was er al een voorstel inzake de liberalisering van de havenarbeid, maar dat werd door het Europees parlement verworpen na een hele reeks acties van de dokwerkers. De aanhoudende acties en stakingen dwongen de politici toen tot het verwerpen van de liberalisering. Nu ligt evenwel dezelfde maatregel gewoon opnieuw op tafel.

In november werd in de vervoerscommissie van het Europees parlement de liberalisering van de havenarbeid reeds afgewezen. In januari komt het echter wel voor een plenaire zitting van het parlement.

De dokwerkers hebben hierop een Europese stakingsdag met een betoging aangekondigd op 16 januari. Ook in België zullen de dokwerkers deelnemen aan deze actiedag.

Het is belangrijk om iedere nieuwe aanval op het statuut van de dokwerkers te beantwoorden met een nieuwe strijdbeweging. De liberalisering van de havenarbeid is op deze manier reeds enkele jaren tegengehouden. Waarom zou het nu anders zijn? Iedere nieuwe aanval beantwoorden met strijd, is de enige manier om tot een overwinning te komen. De dokwerkers lijken vastberaden om dat aan te tonen!

> LSP-pamflet op de acties van de dokwerkers op 29 oktober 2003

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist