Gisteren vond in Brussel een massale betoging plaats. Duizenden werkenden en jongeren van diverse afkomst verzamelden om hun verbijstering en woede over het oorlogsgeweld in Gaza te uiten. De honderden doden in Gaza als gevolg van de Israëlische staatsterreur leiden tot een breed gedragen verontwaardiging. Dat bleek ook uit de massale opkomst voor deze betoging midden in de zomerperiode. Wellicht waren er tot 10.000 aanwezigen.

LSP was ook op deze betoging aanwezig met een delegatie die een erg internationaal karakter had. Enkele leden uit andere landen die de voorbije week aan onze zomerschool deelnamen, kwamen mee betogen. Onder hen zowel Israëli als Palestijnen. We publiceren hieronder twee fotoreeksen.

Algemene foto’s vanop de betoging door MediActivista.

Foto’s van de LSP-delegatie door Zul.