uspOp zaterdag 26 juli organiseerde de United Socialist Party, de Sri Lankese zusterpartij van LSP, een protestactie tegen het geweld van extremistische boeddhisten tegen moslims in het land. De racistische monniken van Bodu Bala Sena (BBS) gingen eerder deze maand over tot een gewelddadige aanval op de Tamilsprekende moslims in de stad Alutghama. Daarbij vielen minstens 4 doden en 100 gewonden (zie ons eerder artikel hierover). BBS wordt mee ondersteund vanuit de regering die de tegenstellingen tussen de bevolking wil uitspelen om het falen van het eigen beleid op sociaal vlak te verbergen.

De United Socialist Party verzet zich tegen ieder geweld en wil de oppositie tegen de aanhoudende racistische aanvallen op religieuze minderheden mee uitbouwen. Daarom werd een protestactie gehouden in de vorm van een protestkaravaan met bromfietsen. De karavaan zou van de hoofdstad Colombo naar Aluthgama trekken, de stad waar winkels en huizen van moslims werden aangevallen door boeddhistische extremisten.

De actie van de USP was er op gericht om in de verschillende steden tussen Colombo en Aluthgama pamfletten te verdelen en met de mensen te discussiëren over het reactionaire en gevaarlijke karakter van BBS. De pamfletten riepen op tot eengemaakte actie tegen alle racistische aanvallen of discriminatie op basis van taal, afkomst, religie of andere elementen.

BBS is een racistische boeddhistische organisatie van monniken. Het heeft nauwe banden met het huidige regime dat zelf verantwoordelijk is voor de moord op honderdduizenden Tamils in het land. BBS richt zich momenteel tegen de Tamil-sprekende moslims in het land om zo het Singalese chauvinisme te promoten.

De karavaan van de USP werd onderweg gestopt door de politie met de melding dat het gevaarlijk was om verder te gaan omdat een groep boeddhistische extremisten van BBS hen stond op te wachten. De politie weigerde de racistische agressors tegen te houden. Die trokken met een grote groep naar de USP-militanten en vielen hen aan. Een aantal USP-leden raakte daarbij gewond, sommigen moesten naar het ziekenhuis.

Wij veroordelen dit geweld. We roepen iedereen op om samen met ons te bouwen aan een sterker eengemaakt verzet BBS en tegen het dictatoriale regime in Sri Lanka. Als BBS denkt dat het iedere vorm van oppositie de kop kan indrukken, vergist het zich. Nieuwe protestacties zullen volgen.

Stuur solidariteitsberichten naar USP (unitedsocialists@gmail.com) met een kopie aan het CWI (cwi@worldsoc.co.uk) en LSP (geert@socialisme.be)

We eisen:

  • Stop de aanvallen op moslims in Sri Lanka!
  • We verdedigen het recht en de uitbouw van multi-etnische democratische verdedigingsorganisaties tegen de aanvallen door BBS en tegen de repressie van de overheid, in het bijzonder in gebieden waar moslims wonen.
  • We komen op voor volledige democratische rechten en arbeidersrechten, waaronder het recht om vakbonden en partijen op te zetten om onze economische en politieke belangen te verdedigen.

LSP stuurde een Engelstalige versie van onderstaande solidariteitsbrief naar de United Socialist Party.

Kameraden,

We waren geschokt door het nieuws van de aanval door BBS. Eerst en vooral willen we onze solidariteit betuigen met de leden en sympathisanten die bij deze aanval gewond raakten. Daarnaast willen we onze steun en solidariteit met de United Socialist Party bevestigen. De USP staat immers voor een principiële verdediging van alle werkenden en armen.

Het verzet van USP tegen de onderdrukking en de oorlog tegen Tamilsprekende mensen in het noorden van Sri Lanka was een toonbeeld van moed op basis van een principieel marxistisch standpunt.

LSP steunt de oppositie tegen de racistische aanvallen door BBS en zal er alles aan doen om het nieuws van deze oppositie bekend te maken onder leden, sympathisanten en de gemeenschap in het algemeen.

We brengen hulde aan de voorbeeldige rol van de United Socialist Party.

Voor het Uitvoerend Bureau van LSP/PSL,

Geert Cool