Britse regering bespaart nu ook op melk voor schoolkinderen

De besparingen in het Britse onderwijs worden door de regering-Blair onversaagd verder gezet. Nu wordt ook een gevoelig punt aangepakt, namelijk de schoolmelk voor jonge kinderen. Dat werd totnutoe mee gesubsidieerd door de overheid en dit omwille van gezondheidsredenen. Die gezondheidsfactor weegt nu niet meer op tegen de kost van 1,5 miljoen pond, aldus een regeringsrapport.

Een regeringsrapport stelt dat de kost van subsidies voor melk die wordt bezorgd aan 1,2 miljoen kinderen in de lagere scholen in Engeland te hoog oploopt. Op dit ogenblik worden subsidies betaald aan zo’n 15.000 scholen en schoolgemeenschappen. Dit kost de regering zo’n 1,5 miljoen pond per jaar. Dat blijkt teveel te zijn voor de regering van Tony Blair. De gezondheidsargumenten worden opzij geschoven.

De melk voor schoolkinderen is een gevoelig thema in Engeland. Toen Margaret Thatcher als onderwijsminister in de jaren 1970 de gratis melk voor schoolkinderen boven de 7 jaar afschafte, leidde dat tot heel wat protest. Toen durfde Thatcher niet verder gaan en bleef de gratis melk van schoolkinderen onder de 7 jaar behouden. Nu wil Blair dus verder gaan dan wat Thatcher durfde en wil hij ook de jongste schoolkinderen aanpakken.

Nochtans was de afgelopen maanden heel wat te doen over de gezondheid van de schoolgaande jeugd. De schoolmaaltijden bleken van onvoldoende kwaliteit te zijn en bovendien was er uit budgettaire redenen onvoldoende aandacht voor evenwichtige en gezonde maaltijden. Zelfs de bekende TV-kok Jamie Oliver protesteerde hieromtrent. In plaats van er iets aan te doen en aandacht te hebben voor de gezondheid van de kinderen en jongeren, gaat het beleid van de regering in de andere richting. Nu zal moet de gezondheid van de allerjongsten deels opgeofferd worden omwille van de mogelijke besparing dat dit vormt.

Delen: Printen: