Home / Jongeren / Blokbuster / Racisme anno 2014. Zigeuners verjagen met schlagermuziek

Racisme anno 2014. Zigeuners verjagen met schlagermuziek

Soms haalt de realiteit iedere mogelijke satirische overdrijving in. Dat is het geval in Landen waar de SP.a-burgemeester een groep zigeuners met luide muziek wil verjagen. De burgemeester heeft DJ Jos ingehuurd om muziek te spelen waarbij wordt gegaan voor 95 decibel Vlaamse schlagers en disco. Waar is dat feestje?

De retoriek van de burgemeester is opmerkelijk. “In samenspraak met de politie en de eigenaar van het terrein hebben we hen de toestemming gegeven om tot vanavond (gisteravond) 18 uur te blijven. Maar de leider van de bende heeft laten weten pas vrijdag te vertrekken. We moéten dus wel ingrijpen”, verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws. Een groep zigeuners is dus een bende die geleid wordt door een bendeleider.

De leider van de bende van burgemeester Gino Debroux, partijvoorzitter Tobback, hield het op een voorzichtige afwijzing. De rechtse rakker Theo Francken, altijd bij de pinken als er een asociale maatregel wordt genomen, zag een open doelkans om zijn eigen asociale imago wat op te poetsen door te wijzen op een maatregel die hij zelfs te verregaand vindt. Hij verklaarde: “Dit is er zwaar over. Het doet me denken aan praktijken in Roemenië, waar zigeuners worden weggepest. Wij hadden vorige zomer ook veel zigeunergroepen. Dat zorgde voor commotie bij de bevolking. Maar je moet met die mensen in dialoog gaan en afspraken maken. Uiteindelijk hebben we beslist met de gemeenteraad om een pleisterplaats aan te duiden.”

In Centraal- en Oost-Europa is er heel wat geweld en discriminatie van de naar schatting 12 miljoen Roma. Aanvallen, geweld, verkrachtingen, het is dagelijkse kost. Niet alleen is er het geweld door extreemrechtse groepen, ook de algemene discriminatie blijft onverkort van toepassing.

In Hongarije werden volledige dorpen met geweld verjaagd. De overheid keek toe terwijl extreemrechtse milities toesloegen. Een meerderheid van de Hongaren wil niet dat hun kinderen zigeunervriendjes hebben. Een lid van de regeringspartij schreef in een opiniestuk: “De Roma kunnen niet met anderen samenleven. Het zijn dieren, ze gedragen zich als beesten. We moeten dit onmiddellijk oplossen met om het even welke methode.”

In Roemenië eist een extreemrechtse nationalistische groep, NAT88, dat de regering een premie betaalt aan iedere zigeunervrouw die zich laat steriliseren, in Tsjechië wil extreemrechts een premie voor iedere Roma die naar India wil uitwijken (omdat deze gemeenschap in de 15de eeuw oorspronkelijk uit die regio kwam).

In Slovakije werd een gekke neonazi als gouverneur van Banska Bystrica verkozen op basis van een anti-Roma programma. Enkele cijfers maken de precaire positie van Roma in Slovakije duidelijk. Tot 35% maakt de lagere school niet af, slechts 15% maakt het secundair onderwijs af en 0,2% van de Roma volgt hoger onderwijs. De werkloosheid onder Roma loopt soms op tot boven de helft.

Ook in West-Europa is er een toename van geweld en discriminatie tegenover zigeuners. Zo voerde de vorige Franse regering onder leiding van Sarkozy een fors anti-zigeunerbeleid waarbij de politie groepen zigeuners aanviel om hen het land uit te zetten. Een vertegenwoordiger van het Franse Front National, Paul-Marie Coûteaux, haalde het nieuws met een voorstel om Roma in “kampen” bijeen te brengen.

Waar de gevestigde politici geen antwoord op bieden, is op de materiële omstandigheden van ontbering en ellende waarin heel wat zigeuners leven. In plaats van daarop te antwoorden, wordt teruggegrepen naar de oude vooroordelen waarbij zigeuners worden voorgesteld als overlastbezorgende dieven en criminelen. Hun bestaan op zich zou volgens sommigen al ‘overlast’ opleveren.

Om de nieuwe opstootjes van anti-zigeunerracisme te bestrijden, moet het voorstel van de burgemeester van Landen ten stelligste veroordeeld worden. Daarnaast is er nood aan een publiek investeringsplan in openbare diensten, infrastructuur, onderwijs, huisvesting,… in zowel Oost-, Centraal- als West-Europa zodat bevolkingsgroepen niet langer uit de boot vallen. Samen opkomen voor een degelijke toekomst voor iedereen, zal niet gebeuren door mensen met luide schlagermuziek te verjagen.