Pamflet Rode Wapper, PDF van dit pamflet

Weg met het BAM-tracé!
Geen extra beton maar gratis en degelijk openbaar vervoer!

rodewapper1Nog nooit stonden we met zijn allen zoveel in de file: 2013 was een recordjaar, 2014 dreigt nog erger te worden. Tegelijk werd er de voorbije jaren enorm bespaard bij NMBS en De Lijn. Kiezen tussen een verplaatsing met de wagen of met het openbaar vervoer is voor velen een keuze tussen pest en cholora. Een keuze tussen aanschuiven in de file of in veel gevallen als sardientjes op het openbaar vervoer, waarop steeds minder kan gerekend worden. De enige oplossing die onze politici naar voor schuiven is meer beton. Concreet in Antwerpen betekent dit een snelweg door de stad, met alle gevolgen vandien. Dat in mei bij twee acties tegen dit BAM-tracé telkens 10.000 demonstranten kwamen opdagen, maakt duidelijk dat hier geen draagvlak voor is.

Extra beton? In wiens belang?

De OESO schat dat de fileproblemen ons land 2% van het bruto binnenlands product kosten, het gaat om 8 miljard euro per jaar. Dit cijfer omvat enkel de directe kosten, gezondheidskosten worden niet in rekening genomen. Door voor het BAM-tracé te kiezen wordt duidelijk gemaakt dat enkel de directe economische kosten van tel zijn, de stijgende gezondheidskosten zijn niet meer dan ‘collateral damage’. De extra kost van het tracé zal bovendien worden doorgerekend via allerhande belastingen. Rekeningrijden, een kilometerheffing of een extra taks op vrachtwagens die ons uiteindelijk toch wordt doorgerekend in de producten die we kopen.

Het alternatief Ringland stelt terecht in haar brochure dat een derde scheldekruising geen prioriteit kan zijn. Integendeel, we zullen onze mobiliteit anders en collectief moeten organiseren. Terwijl de overheid enerzijds per jaar 4,1 miljard euro besteedt aan subsidies voor bedrijfswagens, wordt het openbaar vervoer bij elke besparingsronde verder afgebouwd. Er wordt meer geld besteed aan bedrijfwagens dan aan de NMBS en De Lijn samen (3 miljard en 900 miljoen euro)!

Stop de afbouw van ons openbaar vervoer!

Ondanks de overvloed van vrachtwagens op de baan, wordt ook het goederenvervoer in snel tempo afgebouwd. In 2011 vervoerden ze nog 41 miljoen ton, twee jaar later was dit nog 34 miljoen ton per jaar. Hetzelfde verhaal kunnen we vertellen over de binnenscheepvaart.
En ondanks de stijging van het aantal reizigers zien we een sterke achteruitgang van de dienstverlening bij de NMBS. Het aantal reizigers steeg van 165 miljoen in 2004 tot 223 miljoen in 2013. In diezelfde periode daalde het aantal personeelsleden van 40.243 tot 33.922 nu. De dienstverlening wordt verder beperkt tot de drukste (meest rendabele) lijnen en de rest wordt afgebouwd.

Bij De Lijn is de achteruitgang in reizigers sinds de laatste besparingsronde beperkt, maar ook hier is het comfort en de dienstverlening achteruitgegaan. Wie in Antwerpen regelmatig met tram of bus reist, weet dat vertragingen, overvolle voertuigen en gemiste overstappen dagelijkse kost zijn. Na de afbouw van de dienstverlening is de kans groot dat de volgende Vlaamse regering de tarieven sterk zal laten stijgen om de befaamde ‘kostendekkingsgraad’ te laten stijgen. Eerst een slechtere dienstverlening om daarna meer te betalen.

De strijd tegen BAM organiseren en koppelen aan massaal investeringsplan in openbaar vervoer!

Een alternatief op het BAM-tracé volstaat niet. Ringland heeft de verdienste een aanzet te geven die verder gaat. Wij menen dat het protest tegen het BAM-tracé moet gekoppeld worden aan de eis van massale investeringen in milieuvriendelijk, degelijk en gratis openbaar vervoer en de uitbouw van publiek goederentransport per spoor en water.

De acties in mei maakten duidelijk dat er potentieel genoeg is voor een succesvolle strijd tegen het BAM-tracé. Om dat potentieel te benutten, moeten we ons verder organiseren met zo massaal mogelijke democratische betrokkenheid van onderuit. Een voldoende sterke beweging kan de bouw van het BAM-tracé desnoods met directe actie stoppen.

Om de beweging te versterken, moeten we ook de nog-niet-overtuigden meekrijgen. Daartoe moeten we afstand nemen van asociale taksen zoals rekeningrijden of een toltunnel. We kunnen dit door de strijd te koppelen aan die tegen de afbouw van het openbaar vervoer.

Door op te komen voor degelijk, milieuvriendelijk en gratis openbaar vervoer naast een sterk uitgebouwd publiek goederentransport, kunnen we een alternatief op de verkeersknoop naar voor brengen. Laat ons de strijd organiseren!

[divider]

Neofascisten en rechtse populisten bestrijden met sociaal alternatief op de besparingen

rodewapper2Met bijna 100 zijn ze, de Europese parlementsleden van populistisch rechts tot en met neonazi’s. Het extreemrechtse Front National werd in Frankrijk de grootste partij, het rechtse populistische UKIP in Groot-Brittannië. Daarnaast gaat er ook een Duitse neonazi (NPD) naar het Europees Parlement, drie Griekse neonazi’s (Gouden Dageraad) en drie Hongaarse collega’s (Jobbik).

Rechtse populisten rukken op

Waar extreemrechts zich 20 jaar geleden voornamelijk beperkte tot neofascistische partijen met een openlijk racistische retoriek, is het fenomeen van extreemrechts vandaag veel diverser. Het brede wantrouwen tegenover het politieke establishment komt op erg verschillende manieren tot uiting. Denk maar aan de opgang van de UKIP van Nigel Farage dat in Groot-Brittannië de Europese verkiezingen heeft gewonnen. Deze steun bij de verkiezingen is niet zozeer een uitdrukking van steun aan het asociale programma waar rechtse populisten voor staan. Het is veeleer een afstraffing van het establishment.

In vele gevallen blijken deze formaties dan ook niet erg stabiel te zijn. Kijk maar naar de Nederlandse PVV van Wilders, dat een groot deel van zijn provinciale en nationale verkozenen verloor naar aanleiding van de “minder Marokkanen” uitspraak.

‘Traditionele’ extreemrechtse formaties niet afgeschreven

Het Front National van Marine Le Pen werd in Frankrijk de grootste partij. De enorme afkeer tegenover zowel de regerende PS als de voorheen regerende UMP legden een boulevard voor het FN open. De neergang ten tijde van Sarkozy lijkt al lang vergeten. Ook het Oostenrijkse FPÖ kwam terug nadat het klappen had gekregen door de afsplitsing rond voormalig partijleider Jörg Haider. Het Vlaams Belang hoopt deze voorbeelden te kunnen volgen.

Neonazi’s marcheren parlement binnen

Militanten van de Griekse Gouden Dageraad gingen over tot talloze gewelddaden tot en met moord op de rapper Pavlos Fyssas, maar haalde toch 9% bij de verkiezingen. Het Hongaarse Jobbik staat bekend voor geweld tegen zigeuners. De Duitse NPD is geen haar beter. Verantwoordelijken werden in een recent verleden veroordeeld voor criminele feiten, waaronder racistisch geïnspireerde moorden. Nieuw verkozen Europarlementslid Udo Voigt minimaliseerde enkele jaren geleden nog de gruwel van de holocaust.

Ook bij ons is er in extreemrechtse kringen sympathie voor deze neonazistische partijen. NSV, de officieuze studentenvereniging van het Vlaams Belang, organiseert regelmatig meetings met allerhande vertegenwoordigers van neonazistische partijen in Europa – vaak met medewerking van publieke figuren van het VB, waaronder nieuw verkozen Vlaams parlementslid Tom Van Grieken.

Het Vlaams Belang moest afstand houden van deze krachten. Maar door de beperkte verkiezingsresultaten is het niet uitgesloten dat de sympathie voor neonazi’s terug openlijker getoond zal worden.

Verzet nodig!

Meteen na de Europese verkiezingen waren er in tal van Franse steden grote protestacties. In Brussel was er op 28 mei een antifascistische betoging – o.a. gesteund door de Actief Linkse Studenten (ALS) en Blokbuster – met 2.500 betogers tegen de komst van Marine Le Pen.

Maar we moeten niet enkel onze afkeer tegenover extreemrechts en racisme uiten, maar ook antwoorden op de voedingsbodem van extreemrechts – de crisis van het kapitalisme – die de levensstandaard van de gewone bevolking naar beneden trekt. De besparingsgolf die voorbereid wordt zal de gewone mensen treffen en biedt ruimte voor verdeeldheid en racisme. Het zal erop aankomen om het ongenoegen te organiseren en in verzet om te zetten. Waar de arbeidersbeweging al in actie kwam, haalde radicaal-links bij de Europese verkiezingen doorgaans goede scores.

Een offensief programma voor maatschappijverandering is een integraal onderdeel van ons antifascistisch verzet. We willen dit ook naar voor brengen in het kader van een oproep om op 9 november, de herdenking van de pogroms in nazi-Duitsland in 1938 (de zogenaamde Kristalnacht), een Europese actiedag te houden. Bouw hieraan mee met de ALS en Blokbuster!