Op naar een strijdbaar 2006!

De Linkse Socialistische Partij wenst haar leden, sympathisanten en andere lezers van deze website een strijdbaar 2006 toe. Nadat 2005 reeds een bewogen politiek jaar was vol strijd en verzet tegen het neoliberaal beleid, belooft 2006 een sterkere verderzetting hiervan te brengen. In het 829ste en laatste artikel van 2005 op deze site, kijken we even vooruit naar 2006.

Geert Cool

Op internationaal vlak zal verder en diepgaander gediscussieerd worden over de noodzaak aan een alternatief en meer concreet over hoe een socialistisch alternatief er moet uitzien. Na de linkse verkiezingsoverwinningen in Venezuela (waar Chavez een overweldigende meerderheid verkreeg in het parlement) en Bolivië (waar Evo Morales tot president werd verkozen), volgen er nog een 10-tal verkiezingscampagnes in Latijns-Amerika. Daarbij kan de linkerzijde stappen vooruit zetten, maar zal ze ook geconfronteerd worden met fundamentele vragen. Wordt het dictaat van het imperialisme aanvaard en wordt het neoliberaal beleid verdergezet zoals onder Lula in Brazilië? Of wordt gebroken met de logica van het kapitalisme om te bouwen aan een alternatief? Die kwestie zal vooraan op de agenda staan in Latijns-Amerika en gevolgen hebben op discussies in de rest van de wereld.

In Europa wordt de noodzaak aan een politiek verlengstuk voor strijdbewegingen met de dag dringender. Het potentieel daarvoor is zeker aanwezig, zoals eerder werd aangetoond door de Duitse Linkspartei die 8,7% haalde bij de verkiezingen. De vraag of we strijdbewegingen kunnen verwachten, is overbodig. Het neoliberaal offensief op onze lonen, pensioenen, uitkeringen, arbeidscondities,… moet wel leiden tot ongenoegen en tot een actieve oppositie. Die oppositie zal ook het politieke toneel moeten betreden. Daartoe zal een nieuwe arbeiderspartij noodzakelijk zijn.

Het idee van een nieuwe arbeiderspartij vindt steeds meer gehoor onder de meest bewuste laag van arbeiders en jongeren. In 2006 zal het erop aankomen om dat idee verder te concretiseren en initiatieven te nemen zodat de arbeiders een politieke vertegenwoordiging opbouwen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 zullen daar misschien nog te vroeg voor zijn. Hierdoor zal LSP/MAS naar alle waarschijnlijkheid onder eigen vaandel deelnemen aan een aantal lokale verkiezingen. Daarmee kunnen we verder bouwen aan een lokale inplanting en in een actief contact treden met bredere lagen die op zoek zijn naar een alternatief.

LSP/MAS ziet vol vertrouwen uit naar wat 2006 zal brengen. We zullen onze interventies in politieke en syndicale bewegingen verder opdrijven en de arbeidersbeweging mee versterken door een programma en een methode aan te bieden waarmee we kunnen komaf maken met het kapitalistische systeem dat voor de overgrote meerderheid van de bevolking enkel armoede, miserie, werkloosheid,… te bieden heeft. De strijd voor een socialistisch alternatief is ook uw strijd. Aarzel dan ook niet om 2006 goed te beginnen door de rangen van de linkse socialisten te vervoegen!

Delen: Printen: