Dit was 2005… De 5 betogingen van het jaar 5

In het derde deel van ons jaaroverzicht kijken we even terug naar enkele betogingen van het afgelopen jaar. We selecteren 5 betogingen die dit jaar belangrijk waren. Van de acties tegen het Generatiepact, over jongerenprotest tegen extreem-rechts, de G8 en Bush.

1. 28 oktober: 100.000 betogers tegen Generatiepact

Voor de ABVV-staking van 7 oktober haastten alle politici en media zich om te stellen dat het ABVV zich isoleerde met haar verzet tegen de ‘noodzaak’ om langer te werken. Op 28 oktober werd in Brussel duidelijk gemaakt dat dit verzet absoluut niet geïsoleerd staat in de samenleving. Ruim 100.000 betogers van ACV en ABVV trokken door Brussel in één van de grootste syndicale betogingen in jaren. De vastberadenheid voor de betoging werd versterkt door het offensief van politici en patronaat. De betogers maakten duidelijk dat het verzet tegen de aanvallen op het brugpensioen bijzonder breed wordt gedragen.

2. 19 maart: Jongerenmars voor werk en betoging tegen Bolkestein

Op 19 maart trokken tienduizenden betogers door de straten van Brussel. De betoging werd op gang getrokken door de Jongerenmars voor Werk waarin ook een stevige delegatie van LSP aanwezig was. Na de Jongerenmars kwam de betoging van het Europees Vakverbond en tenslotte betoogde ook het Europees Sociaal Forum. De betoging had een sterk internationaal karakter en was strijdbaar. Zo viel de ruime delegatie van het Franse CGT op waar vooral geprotesteerd werd tegen de Europese grondwet. Maandenlang werd campagne gevoerd voor de Jongerenmars voor Werk. Het initiatief voor deze betoging kwam van Blokbuster dat in april 2004 hieromtrent een brief verstuurde naar de vakbondsjongeren.

3. 26 november: betoging tegen economisch congres VB

Op 26 november trotseerden zo’n 700 betogers het winterweer om door Gent te betogen tegen het economisch congres van het Vlaams Belang. De betoging viel vooral op door haar inhoud. Meer dan ooit werd duidelijk gemaakt hoe de sociaal-economische oorzaken voor de electorale opkomst van extreem-rechts moeten worden aangepakt. Met deze betoging werd aangegeven dat het economisch programma van het VB een asociaal neoliberaal programma is dat enkel gericht is op het verder afbreken van de sociale verworvenheden van de arbeiders en hun gezinnen. Op de betoging was er ook de opmerkelijke aanwezigheid van een aantal vakbondsmilitanten. ABVV en ACV steunden immers de betoging.

4. 21 februari. Betoging tegen bezoek van Bush aan België

Op 21 februari namen 800 jongeren deel aan de anti-kapitalistische jongerenbetoging van de Actief Linkse Studenten, Internationaal Verzet en de LSP bij het bezoek van Bush aan België. Samen trokken we naar de grote manifestatie aan de VS-ambassade waar duizenden aanwezigen waren. De anti-kapitalistische optocht was een enorm succes met grote delegaties vanop de VUB en de ULB, maar ook van een aantal scholieren uit Brussel. We verzamelden aan Etterbeek station en trokken naar de VUB. Hierna sloot een grote delegatie van de ULB aan en trokken we samen door Brussel met slogans tegen Bush, maar ook tegen het kapitalistische systeem. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat Bush niet enkel in de VS onpopulair is, maar zowat overal ter wereld.

5. Juli: acties tegen G8-top in Schotland

Op zaterdag 2 juli betoogden wellicht zo’n 250.000 mensen door de straten van Edinburgh om te protesteren naar aanleiding van de G8-top die plaatsvond in Glenaegles. Het werd de grootste politieke betoging uit de Schotse geschiedenis. Het CWI had een bijzonder opvallende jonge delegatie.

Delen: Printen: