VB spreekt zich uit tegen arbeiders en hun organisaties

Sneeuw en harde winterse temperaturen trotseerden ze, de 700 anti-racisten die aan de Blokbusterbetoging van 26 november deelnamen. De opkomst was gezien de weersomstandigheden erg goed. Maar de betoging viel vooral op door haar inhoud. Meer dan ooit werd duidelijk gemaakt hoe de sociaal-economische oorzaken voor de electorale opkomst van extreem-rechts moeten worden aangepakt.

Boris Van Acker

De betoging werd gesteund vanuit beide vakbonden. Dat kwam door de sociale strijd van de afgelopen maanden en het feit dat deze strijd het VB in een kwetsbare positie had geduwd. Het jarenlange parasiteren op het ongenoegen bij de bevolking, werd moeilijker nu dat ongenoegen tegenover het neoliberaal beleid werd omgezet in acties.

Bovendien toonde het VB met haar doorgedreven liberaal economisch programma dat het geen antwoord heeft voor het terechte ongenoegen. De beweging tegen het Generatiepact vond geen enkele parlementaire weerklank, zeker niet bij het VB. Ondanks het feit dat een meerderheid van de kiezers van het VB volgens een peiling in Het Laatste Nieuws de staking van 7 oktober steunde, vindt het VB dat het neoliberaal afbraakbeleid nog niet ver genoeg gaat.

VB-voorzitter Vanhecke stelde dat zijn partij "geen standpunt voor of tegen de staking" inneemt. Andere VB’ers waren minder subtiel. De gebuisde ex-patroon Freddy Van Gaever vroeg zich af waarom de politie niet werd ingezet om de staking te breken. Gents gemeenteraadslid Ortwin Depoortere diende daartoe zelfs een motie in. Parlementslid Wim Wienen had openlijk heimwee naar de slogan "Staken schaadt, werken baat".

Op haar economisch congres verdedigde het VB de belangen van het patronaat: "Om de begroting niet te laten ontsporen, rest er maar één optie: een aanzienlijke structurele vermindering van de uitgaven. Besparingen dus." Het Generatiepact gaat niet ver genoeg voor het VB: "Het eindeloopbaandebat is verengd tot een discussie rond de brugpensioenen. En zelfs hier is het resultaat te verwaarlozen. Het ACV becijferde dat dankzij de vele uitzonderingen de feitelijke brugpensioenleeftijd nog geruime tijd op 58 jaar blijft. (…) Van het Generatiepact blijft aldus niets overeind. Een bijzonder mager resultaat dus, zeker in vergelijking met andere EU-landen." Op het congres klonk het als volgt: "Inzake pensioenen kiezen wij resoluut voor modernisering door de introductie van het loopbaanperspectief zijnde (behoudens uitzonderingen) een wettelijk pensioen na 40 jaar loopbaan."

Op het congres overheerste de anti-vakbondsretoriek van de VB-leiding. De partij bevestigde haar standpunt dat vakbonden niet welkom zijn in KMO’s. Het VB wil ook rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden, zodat deze aan slagkracht zullen inboeten. Om het nog duidelijker te stellen, voegde de partij er aan toe dat de boekhouding (en dus ook de stakingskas) openbaar moet worden gemaakt.

De VB-leiding probeerde het economisch congres als onbelangrijk af te doen. Het VB wilde enkel duidelijk maken aan het patronaat dat ze zich wil opwerpen als betrouwbare partner bij mogelijke coalities. Het VB heeft aangetoond de patronale belangen te willen verdedigen, maar wil uiteraard niet dat daar al teveel aandacht voor is. Die boodschap is voor een specifiek publiek, terwijl de meerderheid van VB-kiezers met andere standpunten zal worden bewerkt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist