Onze solidariteitscampagne voor de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan en Kasjmir

Vandaag voert de traditionele media campagne voor haar solidariteitscampagne met de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan en Kasjmir. Daarbij wordt gerekend op de vrijgevigheid van de Belgen. Ook bij de tsunami-ramp werd aangetoond dat er een enorme solidariteit bestaat. Wij hebben echter geen vertrouwen in veel officiële campagnes en organiseren ter plaatse eigen concrete solidariteit.

Bij de Tsunami werd al duidelijk dat veel middelen niet ter plaatse raakten bij de meest hulpbehoevenden. De hulp uit het westen werd aangewend om de vriendjespolitiek van de grote traditionele partijen te versterken in landen als Sri Lanka. Heel wat slachtoffers bleven in de kou staan en veel hulp raakte nooit ter plaatse.

In Pakistan dreigt een gelijkaardig scenario. Het regime van president Musharraf staat niet bekend omwille van haar bezorgdheid voor de armsten. Terwijl er enorm veel middelen worden vrijgemaakt voor het leger (binnenkort ook met Belgische F16s), worden de openbare diensten verder afgebouwd. Bij de aardbeving vielen veel slachtoffers in de scholen, omdat die met slechte bouwmiddelen werden opgetrokken. In veel dorpen en steden bleven enkel de stenen huizen (van rijken) overeind.

Onmiddellijk na de aardbeving begonnen onze kameraden in Pakistan en Kasjmir met een hulpcampagne. In Lahore hebben we drie centra opgezet om voedsel, dekens, warme kledij,… in te zamelen. Er waren reeds verschillende konvooien om deze hulp naar Kasjmir en de Noordwestelijke Grensprovincie van Pakistan te brengen. Eind november was reeds 40.000 kilogram aan voedsel en ander materiaal overgebracht naar de getroffen gebieden.

Azad Qadri van de campagne TURCP (een campagne voor vakbondsrechten in Pakistan, opgezet door onze kameraden) trok naar Bagh in Kasjmir om daar samen met onze lokale kameraden de hulpverlening te organiseren. Een bijeenkomst van 21 vakbonden in Lahore had beslist om met de TURCP een hulpverleningskamp op te zetten in Bagh.

Er werd al hulp gebracht in 10 bergdorpen rond Bagh, waar samen zo’n 20.000 mensen wonen. In Bagh alleen al kwamen 5 camions toe met hulp van de TURCP. We reageerden onmiddellijk op de ramp, maar de hulpverlening is niet altijd gemakkelijk. In de Noordwestelijke Grensprovincie van Pakistan kwamen zeven kameraden van onze organisatie om bij de aardbeving. Anderen verloren familieleden en vrienden.

We concentreren ons op een aantal dorpen rond Bagh waar er geen enkele infrastructuur is overgebleven. Alle scholen en ziekenhuizen zijn er van de kaart geveegd. We hebben inmiddels 5 nieuwe scholen opgezet om het onderwijs opnieuw op gang te krijgen. De TURC campagne voorziet in de nodige middelen om de scholen op te zetten. Dat gebeurt onder het toezicht van een democratisch verkozen comité van arbeiders en vakbondsmilitanten in Bagh. Dat comité kreeg de steun van de vakbond van gezondheidspersoneel in Kasjmir.

Met de internationale financiële steun die we al ophaalden, werden middelen gekocht waarmee we voorzien in voedsel, kledij, dekens, medicijnen,… voor de getroffen slachtoffers van de aardbeving. We hebben op die manier al heel wat mensenlevens kunnen redden.

We proberen momenteel om extra scholen en gezondheidscentra op te zetten. Daartoe is er financiële onderteuning nodig zodat de vakbondsactivisten en arbeiders hun hulpverlening kunnen opdrijven. In de regio Hazara willen we 5 scholen en 3 gezondheidscentra opzetten.

Dit soort solidariteitscampagnes toont hoe internationalisten werken. Financiële steun is nodig om de arbeidersbeweging opnieuw op te bouwen in de regio. Deze steun wordt enorm geapprecieerd door de arbeiders en arme boeren in de regio.

LSP voert in België campagne in samenwerking met de Kasjmiri gemeenschap in dat land. Een aantal LSP-leden zijn afkomstig uit Kasjmir en zijn actief binnen de gemeenschap van Kasjmiri in België. We voerden in Brussel en Antwerpen reeds meermaals campagne en haalden samen steun op onder studenten en op straat.

We blijven deze campagne verderzetten en roepen op om je solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving te tonen met een financiële bijdrage. Stort op rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding “Pakistan en Kasjmir” en wij zorgen ervoor dat uw bijdrage integraal en rechtstreeks wordt aangewend voor de praktische hulpverlening ter plaatse.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist