Antwerpen: protest tegen jacht op mensen-zonder-papieren

Eind november vond aan het Coninckplein in Antwerpen een grootschalige controle plaats. Officieel was dit een controle van De Lijn op zwartrijders. Maar die term werd erg letterlijk opgevat. Mensen met een kleurtje moesten ook hun identiteitspapieren voorleggen. De Antwerpse politie en de Dienst Vreemdelingenzaken namen deel aan de controle. Sinds wanneer is de Dienst Vreemdelingenzaken op zoek naar zwartrijders op de tram? In werkelijkheid ging het om een heuse klopjacht op mensen-zonder-papieren. Het actiecomité Basta protesteert hiertegen en verspreidt een open brief. We publiceren deze oproep. Aarzel niet om deze mee te ondertekenen!

Open brief van BASTA

Open Brief aan Mevrouw Kathleen Van Brempt, voogdijminister De Lijn.

Bij deze willen wij krachtig protesteren tegen de gang van zaken tijdens controles op De Lijn. Officieel beogen deze acties het bestrijden van zwartrijden. Een doelstelling waar wij op zich geen probleem mee hebben. Waar wij wel een probleem mee hebben is dat bij deze controles, in Antwerpen, steevast politie en mensen van Dienst Vreemdelingen Zaken aanwezig zijn. De controles op zwartrijden dienen op die manier om doelbewust en op georganiseerde wijze, mensen zonder papieren op te sporen, op te pakken en over te brengen naar gesloten instellingen met het oog op – gedwongen – repatriëring. Zaterdag 26 november jongstleden werden tijdens een controle van ongeveer 12,00 u tot 17,30 u. op die manier 24 mensen zonder papieren van de tram geplukt en overgebracht naar gesloten instellingen.

Formeel stellen woordvoerders van De Lijn dat in eerste instantie alleen op het bezit van tickets wordt gecontroleerd. Alleen bij mensen die een abonnement hebben en tonen, wordt naar een identiteitsbewijs gevraagd. Alsook bij mensen die niet over een ticket beschikken. Deze formele stelling wordt ontkracht door de feiten : verschillende mensen, met een donkere huidskleur of andere ‘on-Vlaamse’ uiterlijke kenmerken, die over een geldig ticket beschikten, werden van de tram gehaald en moesten hun identiteitsgegevens laten controleren door de ambtenaren van DVZ. Later werden dan hun gegevens nog es door de computer van de politie, met mobiel secretariaat, een combi en twee dienstwagens aanwezig, gehaald. Nogmaals : dit waren mensen die over een geldig ticket beschikten. Dit waren mensen met een donkere huidskleur en ‘on-Vlaamse’ uiterlijke kenmerken. Enkel en alleen op basis hiervan zijn deze mensen van de tram gehaald. Dit is racisme van overheidswege : een ander woord is daar niet voor.

De actie was, naast de controle op zwartrijden, expliciet gericht op het opsporen van mensen zonder papieren : zeker 15 mensen van de lokale en federale politie waren van de partij alsook minimum 2 mensen van DVZ. De Lijn stelde een Lijnbus ter beschikking van DVZ : het was in die bus, dat de officieren van DVZ de identiteitsdocumenten controleerden. De combi van de politie reed verschillende keren af en aan naar de Luchtbal : tussenstation op weg naar het gesloten centrum voor 24 mensen.

Wij aanvaarden deze gang van zaken niet : de Lijn is een openbare dienst die in mobiliteit voorziet. De Lijn kan dan ook nooit een instrument zijn in het systematisch opsporen van mensen zonder papieren en het voeren van een sluipend uitwijzingsbeleid : dit gaat haar opdracht en bevoegdheid ver te buiten. Daarbij worden eerlijke, integere Lijnmedewerkers, incluis een aantal controleurs, gedwongen om deel te zijn van dit mensonwaardig beleid. Dit kan niet langer. Wij vragen dan ook aan de voogdijminister, mevr. Van Brempt, dat zij dringend ingrijpt en een einde maakt aan deze wanpraktijken. terugsturen naar basta.org@telenet.be

Eerste ondertekenaars:

PROF.EM.DR. LODE VAN OUTRIVE, Piet Van Espen – Voorzitter sp.a Ekeren, Haepers Ben, Hans Schippers – Doctoraatsstudent Informatica Universiteit Antwerpen, Jan Cuyckens – Asesoramiento psicológico, Ed Steffens – AFF, Yves BOCKLANDT – Bond zonder Naam/coördinator Sociale Projecten, Dirk Vandenberghe, Frank Cool – Penningmeester vzw De Ketelpatrouille, Herman J. Claeys, Veerle Stroobants, Frieda Bex, Jan Van Buggenhout – Secretaris Ketelpatrouille VZW Lid SP.a, Actief in SP.a rood Ex OCMWraadslid SP.a te Boom, Mathias Corteel – doctoraatsstudent in Gent, Sven Lauwers – Masereelfonds, Rebecca Mariën – sociaal cultureel werkster, Diny Van Beylen – Feministisch café Poppesnor, Sarah Bracke – Onderzoekster Vrouwenstudies (Universiteit Utrecht/University of California Santa Cruz) Next Genderation Brussel, Mannaerts Marina – Ambtenaar OCMW Antwerpen, Patrick Pockelé, Raf Vandecasteele – syndikaal afgevaardigde ABVV-metaal, Wouter Van Besien – Groen! Borgerhout, Koen Calliauw – onafhankelijk districtsraadslid Antwerpen Voorzitter Dalozen Aktie Commitee, Eric Hulsens – lector, Levi Sannen – Acting Open Minds Geel, Guido Pannekoek – autonoom, Joep OOMEN – STeunpunt Antwerpse Druggebruikers (STAD), Johan Nagels – maatschappelijk assistent OCMW Antwerpen, Mieke Van Laer – Advocate Progress Lawyers Network Antwerpen, Ulrike Dausel, Johan Van der Auweraert, Edwin Delanoeye – attac antwerpen, Nico Volckeryck – Voorzitter stuurgroep Sint Andries Voorzitter handelsvereniging Kammenstraat United Lid kerngroep Antwerpen aan’t Woord, Jan Van Heurck – bewonersgroep Richardstraat & Omgeving. Chris Den Hond, journalist SAP, Kim Devos – De8, Jan Cuyckens -Groen!Plus – Latijns Amerikaanse Federatie, Jos Geudens – Beweging kinderen met papieren, kinderen zonder papieren, allemaal kinderen

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist