Geen enkel Vlaams parlementslid stemt in de Kamer tegen het Generatiepact

Twee goed opgevolgde stakingen en een nationale betoging met 100.000 aanwezigen toonden het enorme verzet tegen de asociale voorstellen van het Generatiepact. Die beweging kreeg geen enkele steun van de traditionele politieke partijen in het parlement. Bij de stemming van het Generatiepact in de Kamer gaf geen enkele Nederlandstalige politicus uitdrukking aan het ongenoegen bij de bevolking.

Vorige nacht werd het Generatiepact in de Kamer goedgekeurd. Daarbij stemden de meerderheidspartijen voor en onthielden zowat alle oppositiepartijen zich. CD&V/NVA, Vlaams Belang en CDH onthielden zich. Die vinden allemaal dat het Generatiepact niet ver genoeg gaat. Het VB zag positieve elementen in het Generatiepact, maar het mist volgens extreem-rechts een langetermijnvisie. De besparingen op de kap van de arbeiders zijn met andere woorden niet radicaal genoeg.

Enkel 4 parlementsleden van Ecolo stemden tegen het Generatiepact. Nochtans ligt het asociale regeringsbeleid in de lijn van het beleid waaraan ook de Groenen deelnamen vooraleer ze electoraal werden afgeslacht. De SP.a verdedigde het Generatiepact door te stellen dat de besparingen in het buitenland veel erger zijn. Bijgevolg zou het allemaal wel meevallen.

Met de stemming van het Generatiepact in de Kamer wordt nogmaals duidelijk dat de beweging tegen de aanvallen op het brugpensioen op politiek vlak geïsoleerd staat. Onder bredere lagen van de bevolking was er een immense steun. Dat kwam tot uitdrukking bij de stakingen van 7 en 28 oktober en de grote betoging van 28 oktober. De vakbondsleiding moest onder druk van haar basis overgaan tot acties en die werden massaal opgevolgd.

Maar in het parlement heeft niemand de 100.000 betogers van 28 oktober verdedigd. Die waren monddood in de parlementaire discussies over het Generatiepact. Dit geeft nogmaals aan dat het tijd wordt dat de vakbondsleiding haar basis volgt en de "bevoorrechte banden" met haar politieke partners doorknipt. Die politieke partners hebben dat reeds gedaan door het vakbondsverzet naast zich neer te leggen en in te gaan tegen de tienduizenden arbeiders die in actie kwamen.

Tegenover de traditionele partijen hebben de arbeiders en hun gezinnen nood aan een eigen politiek instrument. Een nieuwe arbeiderspartij die hun eisen en de bekommernissen politieke weerklank geeft. Wij voeren campagne om het idee van een nieuwe arbeiderspartij breder te verspreiden. We werken daartoe onder meer met een internetpetitie die je kan ondertekenen op www.arbeiderspartij.be. Aarzel niet om vandaag nog te tekenen en deze petitie te gebruiken onder vrienden, collega’s, familie,…

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist